VN steunt anti-Israelconferentie

Begin september vindt in het VN-hoofdkwartier in New York de United Nations International Conference of Civil Society in Support of the Muslim Palestinian People plaats. De door de VN gefinancierde conferentie wordt georganiseerd door het Islamitisch Comité voor Palestina (ICP) en draagt de activistische titel ‘Stop de Bezetting!’. Het evenement is bestemd voor niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en VN-lidstaten kunnen het uitsluitend als waarnemer bijwonen.

ng>

Op de agenda staan allerlei ‘obstakels naar vrede’, zoals ‘de nederzettingen en de veiligheidsmuur’, ‘afsluitingen en avondklok’ en ‘de economische en humanitaire crisis’. Het tweede deel van de conferentie draagt de deeltitel ‘Burgersamenleving onder beleg’. Terrorisme tegen Israel staat echter niet op de agenda.

In een reactie merkte een Westerse VN-diplomaat op dat het de eerste keer is dat het thema van een officieel VN-evenement zo demonstratief met een uitroepteken wordt benadrukt. Dat sprake is anti-Israelisch activisme kan ook worden afgeleid van de conferentie die het ICP, eveneens met VN-subsidie, in maart van dit jaar in Kiev organiseerde. Het veelzeggende thema daarvan was ‘Het bestuderen van de Israelische informatieverspreiding en hoe die te bestrijden’.

Volgens waarnemers wordt ‘Stop de Bezetting!’ niet toevallig op 4 en 5 september gehouden, enkele dagen voor de opening van de Algemene Vergadering van de VN. De organisatoren van de conferentie hopen waarschijnlijk dat de discussies en conclusies in toespraken en uitspraken van de Algemene Vergadering worden aangehaald.

De Algemene Vergadering wordt traditioneel door de Arabische landen gebruikt voor het in stemming brengen van reeksen standaardresoluties waarin Israel wordt veroordeeld. Die resoluties worden vrijwel allemaal aangenomen omdat er een automatische meerderheid voor bestaat (van de 199 VN-lidstaten zijn er 150 Islamitisch of pro-Islamitisch). In een recent gesprek met VN-chef Kofi Annan heeft de Israelische VN-ambassadeur Dan Gillerman gewaarschuwd voor een herhaling van de anti-Israelische tonelen tijdens eerdere Algemene Vergaderingen. “Het wereldorgaan zal dan zijn relevantie verliezen en worden ontmaskerd als zijnde volledig afgesloten van hetgeen er op de wereld aan de hand is”, aldus Gillerman in een verwijzing naar de door de VN gesteunde Routekaart naar vrede.