VN-veiligheidsraadresolutie 2334 toch aangenomen

unsc1De eerder door Egypte teruggetrokken resolutie 2334, die het Israelische beleid met betrekking tot de nederzettingen in de Westbank en Oost-Jeruzalem veroordeelt, is vrijdag 23 december toch in stemming gebracht door vier andere leden van de Veiligheidsraad: New Zeeland, Maleisie, Venezuela en Senegal. De resolutie werd door 14 leden aangenomen. De VS hebben zich onthouden van stemming.

Israel ziet deze resolutie als vijandig, vooral omdat de erkenning van de Joodse staat erin ontbreekt; ook het grote Palestijnse vluchtelingenprobleem wordt niet genegeerd. Dit wordt beschouwd als het grootste obstakel voor vrede tussen Israel en de Palestijnen. Ook de kwestie Jeruzalem is een groot struikelblok. Analysten beschouwen dit laatste echter als een oplosbare zaak. Een ander groot zorgpunt van Israel dat in de resolutie niet wordt geadresseerd is het veiligheidsvraagstuk dat in het Midden-Oosten steeds nijpender wordt.  

De belangrijkste elementen van resolutie 2334 zijn:

  • De nederzettingen in het gebied dat in 1967 is veroverd, inclusief Oost-Jeruzalem, worden  illegaal verklaard;  Israel wordt opgeroepen om direct met haar nederzettingenpolitiek te stoppen. Grenswijzigingen ten opzichte van de 1967-lijn zullen alleen worden erkend na onderhandelingen tussen beide partijen.
  • Alle activiteiten die een twee-statenoplossing in de weg staan moeten worden teruggedraaid.
  • Oproep om actief onderscheid te maken tussen in 1967 bezet gebied en de rest van Israel.
  • Oproep om te stoppen met alle “acts of violence” tegen burgers, inclusief terreur, provocatie en destructie. 
  • Beide partijen worden opgeroepen om internationale wetten en eerder overeengekomen afspraken en verplichtingen te respecteren. Ook worden ze opgeroepen tot “restraint” en zich van provocaties, haatzaaiende acties en rhetoriek te onthouden en te werken aan de-escalatie van de situatie. 
  • Parijen worden opgeroepen om door te gaan met vredesonderhandelingen en mee te werken aan internationale en regionale diplomatieke pogingen voor het bereiken van vrede in het Midden-Oosten.  

 

De volledige tekst van de resolutie kunt u hier lezen.
Lees hier de verklaring hierover van de VN-veiligheidsraad zelf.