Voorzitter en directeur CIDI ontvingen Koninklijke onderscheiding

IN ANDER NIEUWS / Door: WEBMASTER / 3 mei 2001 CIDI RESTITUTIE WO2

Zowel de voorzitter van het CIDI, John Manheim als de directeur Ronny Naftaniel ontvingen dit jaar een koninklijke onderscheiding.

Manheim werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. John Manheim ontving zijn onderscheiding wegens zijn vele maatschappelijke activiteiten. Naast zijn voorzitterschap van het CIDI, is hij o.a. bestuurslid van het Wereld Natuur Fonds en hij heeft zitting in de Partij Advies Commissie voor Buitenlandse Zaken van de VVD.

Ronny Naftaniel werd Officier in de Orde van Oranje Nassau wegens – aldus burgemeester Kamphuis van Amstelveen – "de buitengewone wijze waarop hij zijn CIDI-directeurschap vervult en Israel voor het voetlicht weet te brengen, alsmede zijn inzet voor een betere samenleving". Naftaniel was o.a. medeoprichter van het Appel tegen vreemdelingenhaat en initiatiefnemer van het OJEC. Hij is voorzitter van Magen David Adom en uitvoerend vice-voorzitter van het Centre Europeen Juif d’Information. De afgelopen vier jaar heeft hij als bestuurslid en onderhandelaar van het Centraal Joods Overleg een vooraanstaande rol gespeeld bij de restitutie van in de Tweede Wereldoorlog gestolen Joods bezit. Dr Henri Markens, oud-voorzitter van het CJO en voorzitter van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap ontving eveneens dit jaar een lintje.