VS sluiten zich aan bij Durban III boycot

De Verenigde Staten zullen niet deelnemen aan de Durban III Conferentie, die op 22 september gehouden zal worden in het VN-hoofdkwartier te New York. Dit werd onlangs bekend. Op dit moment zijn de VS, Canada en Israel de enige landen die de controversiele VN-vergadering over racisme boycotten, maar de druk op andere landen neemt toe. Het ‘antiracismeforum’ heeft intussen een traditie opgebouwd van antisemitisme en Israelhaat.

De conferentie in september, nu al bekend als Durban III, is bedoeld als vervolg op de oorspronkelijke VN-conferentie tegen racisme, die tien jaar geleden in de Zuid Afrikaanse kuststad Durban plaatsvond in een sfeer van virulent antisemitisme.

Die eerste conferentie ging gepaard met een vloedgolf van anti-Israelische en anti-Westerse resoluties en betogingen, Holocaustontkenning en antisemitische incidenten (zie de foto). Participerende Joden werden met (fysieke) intimidatie van bijeenkomsten uitgesloten, er werden antisemitische pamfletten en boeken verspreid, en Israel werd gebrandmerkt als een racistische apartheidsstaat. Israel, dat deelnam aan Durban I, verliet de vergadering samen met de VS toen het Zionisme gelijk werd gesteld aan racisme en sprak van een “haatfeest”.

In 2009 organiseerde de VN een follow-up vergadering in Geneve, die Durban II genoemd werd. Israel en de VS boycotten, samen met Nederland, Duitsland, Italie, Polen,  Canada , Australie en Nieuw  Zeeland deze conferentie bij voorbaat wegens de inhoud van de voorbereidende documenten. Nederland trachtte eerst de documenten te matigen, maar kondigde toen dit niet mogelijk bleek in april 2009 een boycot aan, bijna twee maanden na de Amerikaanse.
Bovendien verlieten vertegenwoordigers van ruim 20 (hoofdzakelijk Europese) landen die geen boycot hadden aangekondigd, Durban II tijdens een speech van  de Iraanse president Mahmoud Ahmedinejad, toen deze opnieuw de Holocaust ontkende en het Zionisme een vorm van racisme noemde.

Zoals het er nu naar uitziet zal in DurbanIII stil gestaan worden bij de ‘verworvenheden’ precies tien jaar geleden van Durban I. Die eerste conferentie heeft evenwel niets anders dan haat tegen Joden en Israel opgeleverd, terwijl de eigenlijke aanpak van racisme is blijven steken in een politiek gevecht over het Arabisch-Israelisch conflict.  Nu Durban III deze traditie lijkt te willen voortzetten vallen meer boycots te verwachten. De Nederlandse regering heeft zich nog niet uitgesproken.

Dit is een artikel uit Israel Nieuwsbrief, het blad voor Vrienden van CIDI.Word ook Vriend van CIDI: voor slechts 50 euro per jaar steunt u ons werk en ontvangt u 11 keer per jaar IN, vol nieuws en achtergrondartikelen.