VS stelt Israel gerust

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 4 nov 1998 PALESTIJNEN PALESTIJNSE STAAT VS

Op verzoek van Israel heeft de VS zijn standpunt ten aanzien van een aantal voor Israel belangrijke zaken vastgelegd. In de vorm van drie brieven maakte de Amerikaanse ambassadeur in Israel maandag jl. aan de secretaris van het Israelische kabinet, Danny Naveh, de Amerikaanse zienswijze kenbaar. De VS heeft ook de Palestijnen nader over zijn standpunten ingelicht. Deze waren bij het ter perse gaan van deze Israel Nieuwsbrief nog niet openbaar.

In de eerste brief schrijft Edward Walker dat de "VS geen standpunt zal innemen of enige visie kenbaar zal maken over de omvang van de derde fase van de Israelische terugtrekking, hetgeen eerder een Israelische verantwoordelijkheid is om uit te voeren dan een zaak om over te onderhandelen". Over het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat of andere unilaterale actie zeggen de VS dat het zich zal keren tegen elke unilaterale actie door welke partij dan ook, die vooruitloopt op de uitkomst van de onderhandelingen.

Verder stelt de VS heel duidelijk dat het doel van de bijeenkomst van de Palestijns Nationale Raad en andere Palestijnse organisaties is, voor eens en altijd duidelijk te maken dat de artikelen in het PLO-handvest die oproepen tot de vernietiging van Israel van generlei waarde zijn. Verder schrijft Walker dat de Amerikanen zullen blijven instaan voor Israels veiligheid. Hieraan voegt hij toe dat alleen Israel zelf zijn veiligheidsbehoefte kan bepalen. Tot slot zegt hij in deze derde brief dat de Palestijnen voor wat betreft de gevangenen een harde toezegging hebben gedaan dat er geen zgn. draaideur-politiek bedreven zal worden.