VS willen vrijhandelszone en einde Israel-boycot

De Verenigde Staten gaan zich inspannen voor het creëren van een vrijhandelszone in het Midden-Oosten, teneinde de vredesinspanningen een goede economische basis te geven. In een toespraak op de Universiteit van South Carolina zei president Bush dat de VS ernaar streven dat de vrijhandelszone binnen tien jaar een feit is.

“De Arabische wereld heeft een rijke culturele traditie, maar vist achter het net als het gaat om de economische vooruitgang van onze tijd. Het gecombineerde Bruto Nationaal Product van alle Arabische landen is nu kleiner dan dat van Spanje”, aldus Bush.

Overigens kan het concretiseren van de Amerikaanse plannen nog vele jaren gaan duren, niet in de laatste plaats omdat tot nu toe slechts enkele Arabische landen, waaronder Jordanië en Egypte, bij de Wereld Handels Organisatie (WTO) zijn aangesloten. Het verwerven van WTO-lidmaatschap is een langdurige procedure en vereist ingrijpende economische hervormingen, terwijl het lidmaatschap voor de VS een absolute voorwaarde is voor het aangaan van onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Dat geldt ook voor het door kandidaat-lidstaten verwerpen en bestrijden van terrorisme. Volgens Amerikaanse zegslieden dienen Arabische landen die het WTO-lidmaatschap willen verkrijgen bovendien de al decennia lang durende Arabische handelsboycot van Israel te beëindigen, omdat die in strijd is met de WTO-regels. Het coördinerend bureau van de Arabische boycot bevindt zich in Damascus, een land dat bovenaan staat op de Amerikaanse lijst van terroristische staten.