Vuurbomvliegers gaan de Palestijnen geld kosten

IN ISRAEL / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 11 jun 2018 KNESSET PA

Al weken lang woeden er in Israel grote veldbranden als gevolg van in Gaza opgelaten vuurbomvliegers. Aan deze nieuwe trend gaat echter een prijskaartje hangen: Het Buitenlandse Zaken en Defensie comité van de Israelische Knesset heeft een voorstel goedgekeurd dat de geleden schade gaat verhalen op de Palestijnse Autoriteit. 

Het is het nieuwste wapen in de strijd tegen Israel: molotovcocktails bevestigd aan vliegers en ballonnen. Sinds de Mars van Terugkeer-protesten zijn begonnen zijn vanuit Gaza zo’n 200 vliegers opgelaten om in Israel veld- en bosbranden te ontsteken. De vuurbomvliegers zijn makkelijk en goedkoop te maken, maar hebben grote schade in Israel tot gevolg. Naar schatting heeft meer dan 1000 hectare land, waaronder natuurgebieden en akkerbouw, het moeten ontgelden.

Rekening naar de PA
Naar aanleiding van de pyromane aanvallen, gaf de Israelische premier Benjamin Netanyahu vorige week opdracht aan de Nationale Veiligheidsraad om voorbereidingen te treffen om belastinggeld op de Palestijnse Autoriteit in te gaan houden. Palestijnen die in Israel werken, betalen aan de Israelische autoriteiten inkomstenbelasting. Dit geld maakt Israel vervolgens over aan de PA.

Met terreurbeweging Hamas, die de Gazastrook bestuurt, heeft Israel geen dergelijke belastingafspraak. De PA heeft vrijwel niks te zeggen in de kustenclave, maar betaalt wel voor bepaalde voorzieningen voor de Gazaanse bevolking zoals elektriciteit.

Vandaag heeft het Buitenlandse Zaken en Defensie comité van de Israelische Knesset unaniem ingestemd met het voorstel om de door vuurbomvliegers geleden schade in te gaan houden op de gelden aan de PA. “Gerechtigheid moet plaatsvinden,” aldus premier Netanyahu. “Iedereen die velden verbrandt moet weten dat daaraan een prijskaartje hangt.”

Volgens de Israelische minister van financiën Moshe Kahlon is er tot nu toe sprake van meer dan een miljoen euro schade. Verschillende boeren hebben al een schadeclaim ingediend, en volgens Kahlon zullen de herstelbetalingen spoedig overgemaakt worden. 

“Collectieve straf”
PLO-comitélid Hanan Ashrawi noemt het Israelische besluit “een schending van internationaal recht.” Volgens de Palestijnse politica betreft het een collectieve straf tegen het Palestijnse volk. Palestijnse belastingopbrengsten zouden niet onder Israelische jurisdictie moeten vallen, aldus Ashrawi. 

Drones versus vliegers
Sinds kort maakt het Israelische leger ook gebruik van drones om de vuurbomvliegers tegen te houden. Door middel van metalen punten aan de onbemande vliegtuigjes, probeert de IDF de vliegers en ballonnen tegen te houden. Zo’n 500 vuurbomvliegers zouden al zijn tegengehouden, wat volgens het leger een succesratio van 90% betekent.