VVD 020: Laat Joden niet opdraaien voor beveiliging

020school020Amsterdam moet de Joodse burgers niet laten opdraaien voor de eigen beveiliging, vindt duogemeenteraadslid Stefan de Bruijn. VVD Amsterdam gaat vandaag in de Gemeenteraad een voorstel hierover indienen. Op dit moment betaalt de Joodse gemeenschap zo’n €800.000,- per jaar voor de beveiliging van Joodse instellingen, zoals scholen, terwijl het beveiligen van de eigen burgers natuurlijk een van de kerntaken is van de stad. De Bruijn stelt daarom voor dat Amsterdam daaraan ook een deel gaat meebetalen, en niet eenmalig. VVD Amsterdam wil daarvoor jaarlijks  €200.000,-  uittrekken.

In 2011 stelde het College van Burgemeester en Wethouders éénmalig eenzelfde bedrag beschikbaar voor de beveiliging van religieuze instellingen. Dat werd destijds aangewend om bij te dragen aan de beveiligingskosten van Joodse instellingen, omdat daar een reële dreiging geldt. Stadsdeel Zuid stelt al structureel €135.000,- ter beschikking als tegemoetkoming in de torenhoge jaarlijkse beveiligingskosten die voor rekening van de Joodse gemeenschap in Amsterdam komen. Het merendeel van de Joodse instellingen, inclusief de twee Joodse scholen, zijn in Zuid gesitueerd.

VVD duogemeenteraadslid Stefan de Bruijn wijst erop dat de dreiging waarmee zij te maken hebben geen eenmalig probleem is: “Wij vinden dat een structurele dreiging structurele bescherming verdient. Niet op kosten van de Joodse gemeenschap, maar op kosten van de overheid, zoals bij elke andere groep Amsterdammers.” Hij vindt het onaanvaardbaar dat  de Joodse gemeenschap wordt gedwongen om jaarlijks zo’n 800.000 euro zelf te betalen om de eigen veiligheid te waarborgen, waardoor ouders zo’n 1000 euro per kind per jaar moeten betalen om hun kinderen veilig naar – in dit geval een Joodse – school te laten gaan. De Bruijn: “Dat is niet uit te leggen en gelukkig is het ook bij geen enkele andere identiteit of religie ook nodig. Aan Amsterdam de taak om dit nu ook voor de Joodse gemeenschap goed te regelen.”

De VVD wil de beveiligingskosten betalen uit het budget voor integratiesubsidies. De Bruijn: “Amsterdam verstrekt jaarlijks voor miljoenen euro’s aan subsidies voor allerlei integratie en participatie activiteiten. Het doel daarvan is om discriminatie, polarisatie en radicalisering tegen te gaan. Die doelen zijn nuttig, maar voor de gesubsidieerde activiteiten geldt dat dit maar zeer de vraag is. Bij het gros van de subsidies is op dit moment totaal niet duidelijk wat ze opleveren. Als dit budget wordt ingezet voor de beveiliging van Joodse instellingen slaan we twee vliegen in een klap: we pakken de gevolgen van discriminatie en polarisatie richting een groep Amsterdammers aan en besteden belastinggeld in elk geval wel nuttig.”