VVD-vragen over Irak

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 16 sep 1998 MIDDEN-OOSTEN RAKETTEN VN

Op 9 september stelden de Tweede Kamerleden Weisglas en Wilders (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen over Irak.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht (Parool, woensdag 9 september 1998) dat volgens informatie van de onlangs uit het VN wapeninspectieteam gestapte heer Ritter Irak drie technisch complete kernwapens verbergt, proeven met biologische wapens heeft uitgevoerd op mensen en nog steeds beschikt over tussen de vijf en twaalf Al-Hoessein raketten die Israel kunnen bereiken?

2. Zijn deze berichten waar? Zo ja, bent u bereid dit aan de orde te stellen in de daarvoor beschikbare gremia en te bevorderen dat de druk op Irak om de verborgen kernwapens en Al-Hoessein raketten te vernietigen, wordt opgevoerd?

3. Deelt u de mening dat versoepeling van de VN-sancties tegen Irak in ieder geval niet aan de orde is zolang Irak niet aan het in de tweede vraag gestelde heeft voldaan?

4. Welke consequenties heeft in dit licht het opzeggen van de medewerking van Irak aan inspecties?