Wat betekende 2018 voor Israel? Het jaar in cijfers

IN ISRAEL / Door: HANNA LUDEN / 4 jan 2019 ISRAEL

Israelische bevolkingscijfersHet Israelische CBS publiceerde eind 2018 enkele nieuwe statistieken. CIDI heeft de relevantste cijfers voor Israel bij elkaar gebracht: het aantal inwoners van Israel is bijna 9 miljoen; de bevolking is met 2 procent gegroeid. Israel beleefde 3,2 procent economische groei, de export steeg met maar liefst 4 procent. Het aantal verkeersdoden in 2018 was 315, een lichte daling ten opzichte van 2017. 

Bevolking
In 2018 groeide de bevolking met 173,600, oftewel twee procent. Er wonen in Israel 6,6 miljoen Joden, 1,9 miljoen Arabieren en 426.000 ‘anderen’, in totaal 8,972,000 Israelis. In 2018 zijn er 185.000 baby’s geboren. De ‘netto immigratie’ (het aantal immigranten minus het aantal emigranten) was 32,600 personen. Deze kwamen vooral uit Rusland (31,5%), Oekraine (19,6%), Frankrijk (8%) en de VS (7,9%). Ook wonen er in Israel 166.000 gastarbeiders en een onbekend aantal ongedocumenteerde migranten. 

Economie
De Israelische economie boekte in 2018 een economische groei van 3,2% in het Bruto Nationaal Product (BNP). Deze groei was lager dan in de jaren ervoor, 3,5% in 2017 en 4% in 2016 maar nog steeds hoog in vergelijking met andere OECD-landen. Dit komt neer op 1,2% groei per capita , tegenover 1,5% in 2017. Deze groei is lager dan het OESO-gemiddelde van 1,9%. De cijfers zijn overigens voorlopig. 

De export is met 4% gestegen. In 2017 was de exportgroei 5,1%. De inkomsten uit toerisme stegen in 2018 met vier procent, minder dan het jaar ervoor: 2017 was een toeristisch recordjaar voor Israel, de inkomsten uit toerisme stegen dat jaar met 12 procent. 

De Israelische regering heeft dit jaar fors meer uitgegeven dan dat er binnenkwam, met een begrotingstekort van 32,1 miljard NIS (zo’n acht miljard euro). In 2017 was het tekort veel kleiner: 6,3 miljard NIS.

De gemiddelde Israeli besteedt dit jaar 4,1% meer aan persoonlijke consumptie en de kosten van goederen en diensten stegen in 2018 met 9%, na een kleine daling van 0,5%  in 2017 en van 0,3% in 2016. 

Verkeer
Israeli’s maken zich vaker zorgen over het verkeer. In 2018 is het aantal verkeersdoden gedaald van 364 in 2017 naar 315, maar is nog steeds te hoog. Israelische chauffeurs zijn niet erg geduldig en voorzichtig, hoewel het veel beter is dan vroeger. Misschien is dat te danken aan het feit dat airconditioning tegenwoordig standaard is, wat zorgt voor een prettiger verblijf in de auto. Bovendien worden automobilisten minder snel afgeleid door geluiden van buitenaf omdat de ramen gesloten kunnen blijven. 

Fietsen wordt steeds populairder in Israel. De elektrische fiets is favoriet, vooral bij scholieren die nog geen rijbewijs mogen hebben. Dat brengt ook weer problemen met zich mee: de jongeren fietsen vaak roekeloos en het aantal fietspaden in Israel is (nog) zeer beperkt. Fietsers rijden daarom óf op het trottoir – waar zij weinig rekening houden met voetgangers – óf op de (drukke) weg, waar ze zich tussen het autoverkeer begeven. In 2018 waren er 19 dodelijke ongelukken met e-bikes (in 2017 waren het er zeven). Het dodental bij ongelukken met reguliere fietsen nam ook toe – 16 in 2018 ten opzichte van 12 in 2017. 

Er kwamen het afgelopen jaar minder voetgangers dat om bij verkeersongelukken: 97, ten opzichte van 112 in het voorgaande jaar. Het aantal verkeersdoden in het Arabische bevolkingsdeel daalde van 116 naar 95 – wat overigens nog steeds disproportioneel hoog is – 30% van het aantal verkeersdoden, terwijl ze iets meer dan 20% van de bevolking zijn. Dit wordt verklaard door roekeloos rijgedrag, een lager gebruik van autogordels en de alomtegenwoordige spelende kinderen op straat in Arabische dorpen. 

Meer statistiek.
Verder heeft het Israelische CBS uitgebreide, meerjarige statistieken gepresenteerd tot en met het jaar 2017. Over enkele zaken hebben we al eerder bericht. De samenvattende presentatie (in het Hebreeuws) kunt u hier vinden.

Armoede
Eind 2018 publiceerde de Israelische sociale dienst de cijfers over 2017. Israel telt 466.400 arme gezinnen, in totaal 1.780.000 mensen, waarvan 814.000 kinderen. Israel telt relatief de meeste armen in de OECD-landen. Het goede nieuws is dat er in 2017 een lichte daling ten opzichte van 2016 is genoteerd, van 18,5% naar 18,4%. Ook is het aantal kinderen dat in armoede leeft gedaald, terwijl het aantal kinderen in Israel is gestegen.