Wat weten we tot nu toe van de verzoeningsgesprekken tussen Fatach en Hamas?

Momenteel vinden er verzoeningsgesprekken plaats tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas in Caïro. Er zijn nog veel vraagtekens over machtsverhoudingen en de relatie met Israel. Er is echter al het een en ander uitgelekt.

Op sociale media gaan zes clausules rond die onderdeel zouden zijn van de verzoeningsovereenkomst. 

  • De PA zal uiterlijk 1 december de macht krijgen om haar verantwoordelijkheid uit te voeren in de administratie van de Gazastrook, zoals het al doet in de Westelijke Jordaanoever.
  • Een door de PA gevormd comité zal de personeelskwestie uiterlijk 1 februari opgelost hebben. Zodra de PA de financiële en administratieve macht in Gaza in handen heeft, zal het door Hamas aangenomen ambtenaren salaris gaan betalen.
  • Grensovergangen van de Gazastrook met Egypte en Israel zullen op 1 november aan de PA overhandigd worden.
  • Veiligheidsleiders van de PA zullen in de Gazastrook de veiligheidsdiensten opnieuw instellen, in overeenkomst met relevante partijen.
  • In de eerste week van december zal er in Caïro een evaluatie van de implementatie van de overeenkomst tussen Fatach en Hamas plaatsvinden.
  • Alle Palestijnse groepen die in 2011 de toenmalige verzoeningsovereenkomst hebben getekend, zullen op 14 november bijeenkomen in Caïro om dit convenant te bediscussiëren.

Naast deze zes clausules, is ook al een voorwoord uitgelekt. In de inleiding valt te lezen dat het eindigen van de bezetting, het oprichten van een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad en het terug laten keren van de Palestijnse vluchtelingen als primaire doelen gelden voor de verzoening tussen Fatach en Hamas. 

Hamas zegt nog steeds de Joodse staat te willen vernietigen

Alle beslissingen over vrede en geweld zullen door de partijen gezamenlijk genomen worden. Daarom heeft Hamas aangekondigd vanuit de Westelijke Jordaanoever niet langer op eigen houtje aanslagen op Israel te zullen plegen. De terreurgroep neemt dus nog steeds geen afstand van geweld – in plaats daarvan zegt het dit met de PA te coördineren.

Ondanks dat Hamas niet voornemens is haar wapens neer te leggen, juicht de EU de verzoening toe. Namens de Europese Unie liet de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini weten bereid te zijn de Palestijnen te assisteren in hun nieuwe samenwerking. Over het feit dat Hamas de Joodse staat wil vernietigen, had Mogherini niets te vermelden.

De VS zien de erkenning van Israel door Hamas en het neerleggen van de wapens wel als een belangrijke voorwaarde voor de nieuwe Palestijnse eenheidsregering. In een persbericht laat de Amerikaanse regering weten blij te zijn dat de PA weer controle over de Gazastrook krijgt. Hamas moet echter veranderen om vredesonderhandelingen met Israel mogelijk te maken. Daarmee houdt de Trump-administratie zich aan het standpunt van het diplomatiek kwartet, waar de EU overigens ook lid van is.

Hamas is echter niet voornemens de staat Israel te erkennen. De hamas-leider in Gaza Yahya Sinwar heeft laten weten dat de vraag slechts is wanneer de Joodse staat weggevaagd zal worden. Van ontwapening wil Sinwar ook niks weten. “Niemand in de wereld kan onze wapens afpakken. Er gaat geen minuut van de dag of de nacht voorbij waarin onze krachten geen wapenarsenalen opbouwen. Wij zijn vrijheidsstrijders en revolutionairen voor de vrijheid van ons volk”, aldus de hamas-leider.

Vanwege de verzoeningsgesprekken is de Amerikaanse gezant Jason Greenblatt in Caïro. Hij is in gesprek met de Egyptische overheid over de Palestijnse reconciliatie. Greenblatt blijft bij het standpunt van het diplomatieke kwartet en de VS zelf: Hamas moet Israel erkennen, geweld afzweren, en de bestaande overeenkomsten tussen de Joodse staat en de PA accepteren.

De Israelische premier Benjamin Netanyahu heeft positief gereageerd op het Amerikaanse standpunt. De Likoed-leider zegt “vrede, daadwerkelijke vrede” te wensen en wil daarom niet onderhandelen met een terroristische organisatie. De premier juicht daarom het statement door Washington toe.

PLO-lid  van het Palestijnse uitvoerend comité Ahmad Majdalani vindt het opvallend dat de VS en Israel het zo met elkaar eens lijken te zijn. Het Amerikaanse persbericht vindt hij “Israelisch aandoen”. Majdalani vindt dat het statement niet bijdraagt aan de Palestijnse verzoeningspoging. Het PLO-lid liet wel weten dat als de reconciliatie lukt, Hamas zich zal moeten houden aan PLO-beleid. De PLO erkent Israel en wil het conflict op een geweldloze manier beëindigen, aldus Majdalani.

Restricties door Abbas nog niet teruggedraaid

Alles is echter nog niet in kannen en kruiken tussen de Palestijnse facties. Hamas is gefrustreerd dat PA-president Mahmoud Abbas zijn maatregelen tegen de Gazastrook nog niet heeft teruggedraaid. Om de macht over de kustenclave terug te krijgen, had Abbas aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd, belastingen op belangrijke goederen zoals diesel verhoogd en restricties op onder andere medicijnen ingesteld. Ondanks dat Hamas nu aan de eisen van de PA-president heeft toegegeven, zijn de restricties nog niet opgeheven.

 

 

Bron foto: @RamiHamdalla / Twitter.

Bronnen: The Jerusalem Post, The Times of Israel, Ma’an News.