Wereldwijd antisemitismerapport: Joden voelen zich onveilig

Een gevoel van onveiligheid heerst onder Joden en wordt bevestigd door enquêtes. Dat stelt het Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry in haar Wereldwijd Antisemitismerapport 2018.

In zowel het jaar 2018 als het begin van 2019 is een stijging in vrijwel alle vormen van antisemitisme waar te nemen. Een gevoel van geconfronteerd worden door een noodtoestand neemt toe onder Joden in sommige landen en soms twijfelen ze zelfs of ze nog wel een integraal onderdeel van de samenleving uitmaken, aldus het aan de universiteit van Tel Aviv verbonden Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry.

Kantor ziet een stijging van 13% in het aantal gewelddadige incidenten, van 342 in 2017 naar 387 in 2018. 15 hiervan vonden plaats in Nederland, zoals geregistreerd in de Monitor Antisemitische Incidenten 2018 van het CIDI. Het hoogste aantal aanvallen werd geregistreerd in de Verenigde Staten. Gisteren meldde de ADL al dat het afgelopen jaar een verdubbeling van het aantal geweldplegingen tegen Amerikaanse Joden heeft plaatsgevonden.

In sommige landen worden schrikbarend hoge stijgingen in Jodenhaat geconstateerd. Australië – een stijging van 54%, Italië – een stijging van 60%, en in Frankrijk een stijging van niet minder dan 74% in het aantal geregistreerde antisemitische incidenten. 

Volgens Kantor is antisemitisme niet langer een fenomeen is dat slechts zichtbaar is bij de randen van wat zij de driehoek noemen: extreem-rechts, extreem-links en radicale islam. Jodenhaat is mainstream geworden en is constant aanwezig, zo wordt in het onderzoeksrapport geconcludeerd. Zo stelde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken in een onderzoek vast dat antisemitisme voor de Joodse gemeenschap in Frankrijk een dagelijks verschijnsel is geworden. 

Het Kantor-rapport haalt verschillende enquêtes onder Joden aan, onder meer van de FRA (Fundamental Rights Agency), CNN en de Eurobarometer. Allen komen ze tot dezelfde conclusie: Gevoelens van onveiligheid onder Joden neemt toe, onder andere door de stijging in antisemitisme die zij waarnemen.

Er zijn echter ook een aantal lichtpuntjes. Regeringen erkennen het toenemende antisemitisme als serieus probleem dat aangepakt dient te worden. Dit is terug te zien in de toename in het aantal conferenties, seminars, publicaties en andere initiatieven. In Nederland hebben Kamerleden Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Gert-Jan Segers (CU) een initiatiefnota met voorstellen gepresenteerd om antisemitisme beter te bestrijden.

De IHRA-werkdefinitie antisemitisme wordt door Kantor een “stok achter de deur” genoemd. De demonisering van de definitie door anti-Israelorganisaties ten spijt, wordt deze “toets van normen en waarden” door steeds meer landen aangenomen.