Zonder vergunning gebouwde zonnepanelen bij Palestijns dorp verwoest

Israel heeft weer een door Nederland gefinancierd project gedwarsboomd. Dit keer het project Electrification, dat door de Israelisch-Palestijnse organisatie Comet-ME in het Palestijnse dorp Jubbet ad-Dhib is opgezet. Het dorp bevindt zich ten zuidoosten van de Palestijnse stad Bethlehem in Area C, het gebied dat (nog) onder Israelisch gezag staat.

Doel van het project: het Palestijnse dorp (opgericht in 1929; 30 gezinnen, 160 inwoners) van zonne-energie te voorzien, en zo te zorgen voor een ‘normale’ toevoer van elektriciteit. Hiervoor had het dorp lawaaierige, vervuilende generatoren in gebruik die zo’n 3 uur per dag elektriciteit gaven.

Het project is met Nederlands belastinggeld gefinancierd en na 5 maanden werkzaamheden in november 2016 opgeleverd. Vorige week is – tijdens een reguliere controle – het bouwwerk ontdekt en verwoest omdat er geen bouwvergunning is gegeven voor het project.

Volgens de Oslo-akkoorden valt dit gebied onder de verantwoordelijkheid van het Israelische leger, die hiervoor een speciale eenheid heeft, The civil administration of Judea and Samaria. Israel is dus hier de heersende macht en is verantwoordelijk voor alle civiele zaken, inclusief de infrastructuur, de infrastructurele planning en de daarbij behorende verlening van vergunningen. Dit in tegenstelling tot de andere Palestijnse gebieden, Areas A en B. Daar vallen deze zaken onder de verantwoordelijkheid van de Palestijnse Autoriteit.

Nederland is boos vanwege de kapitaalvernietiging (waarde van het project bedraagt zo’n 350.000 Euro) en het dwarsbomen van een bij uitstek humanitair project. Volgens de antwoorden van minister Koenders van Buitenlandse Zaken gisteren (4 juli) in het Parlement, ging het project uit van de good will van de Israeli’s. Een vergunningaanvraag was inderdaad ingediend, maar er was nog geen reactie ontvangen. Comet-ME interpreteerde dit als impliciete goedkeuring en ging aan de slag.

Israel daarentegen beweert geheel volgens internationale afspraken en wetten te handelen. Omdat er geen vergunning is afgegeven door de “appropriate planning commitee” kan het dit project niet toestaan. Sterker nog, Israel bekritiseert de Nederlandse steun aan dit project omdat het de internationale afspraken negeert en ziet dit als bemoeienis in intern Israelisch beleid.

De projectgroep en minister Koenders stellen dat Israel zo goed als nooit vergunningen verleent aan dergelijke projecten. De projectgroep beweert verder dat de illegaal gebouwde Joodse nederzettingen in het gebied (die ook geen vergunning hebben) allemaal gewoon verbonden zijn met het elektriciteitsnetwerk. Volgens Comet-ME kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat Israel de Palestijnse inwoners probeert weg te pesten.

Veel is onduidelijk, maar één ding is zeker: Deze actie heeft niet bijgedragen aan toenadering tussen de partijen in het gebied en ook niet aan de goede verstandhoudingen tussen Nederland en Israel.

 

Bron foto: Comet-ME.