CIDI: Richtlijn etikettering is contraproductief en eenzijdig

SODASTREAMHet Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) doet een beroep op de Nederlandse regering om de EU-richtlijn voor etikettering van Israelische producten van de Westoever en de Golan niet door te voeren. Deze richtlijn is een contraproductieve en eenzijdige maatregel die de oplossing van het conflict tussen Israel en de Palestijnen geen stap dichterbij brengt, en een negatieve invloed kan hebben op de onderlinge verhoudingen in de regio en in Nederland.

Hoewel CIDI van mening is dat de nederzettingenpolitiek van de Israelische regering één van de belemmeringen vormt voor vrede tussen Israel en de Palestijnen, kan een oplossing alleen bereikt worden door rechtstreekse onderhandelingen tussen de partijen. Het vaststellen van onderlinge grenzen kan alleen gedaan worden door de betrokkenen en niet door de EU. De EU spreekt in deze richtlijn al van grenzen en loopt daarmee vooruit op de resultaten van onderhandelingen die Israel en de Palestijnen nog moeten voeren.

Door deze voorbarige richtlijn wekt de EU de illusie dat een oplossing van buiten kan komen door eenzijdige druk op Israel. Dit spoort de Palestijnen niet aan om terug te keren naar de onderhandelingstafel, integendeel.

Ook economisch zijn de richtlijnen contraproductief. Zij werken verhuizingen in de hand van bedrijven uit industriegebieden op de Westoever naar Israel en treffen zo duizenden Palestijnen, die hierdoor werkloos zullen worden. Alleen al volgens officiële cijfers werken er zo’n 20.000 Palestijnen in Israelische bedrijven op de Westoever. De richtlijn treft deze Palestijnse werknemers, terwijl de bedrijven hun activiteiten binnen de Groene Lijn kunnen voortzetten. Toenemende werkeloosheid en armoede onder de Palestijnen zal de onrust in het gebied vergroten en het gezag van de Palestijnse Autoriteit verder ondermijnen.

De richtlijnen zijn bovendien uitsluitend gericht tegen Israel. Hoewel er in de wereld vele conflicten en ‘bezettingen’ zijn, stelt de EU aan geen enkel ander land ter wereld dergelijke eisen. Bijvoorbeeld bij het sluiten van verdragen en in het handelsverkeer met landen als Marokko en Turkije worden de Westelijke Sahara en Noord-Cyprus zelfs niet genoemd, hoewel deze gebieden door de EU als ‘bezet’ worden aangemerkt.

CIDI vindt dit zeer zorgwekkend. CIDI ziet niet hoe de richtlijn voorziet in een noodzaak tot ‘geografische voorlichting’, zoals de EU stelt. Consumenten die juist niet of juist wel producten uit de Westbank of uit de Golan willen kopen, kunnen die keus ook nu maken. De voorgestelde etikettering werkt een boycot in de hand van Israel, dat wordt weggezet als ‘het slechte land bij uitstek’. Doorvoeren ervan zou een slechte invloed hebben op de onderlinge verhoudingen in ons land en het uitzonderen van de burgers van één enkel land is mogelijk strijdig met het verbod op discriminatie.

De EU wekt door deze eenzijdige politieke maatregel de indruk van partijdigheid en maakt het zichzelf zo onmogelijk bij te dragen aan het vinden van een oplossing door de betrokkenen. Nederland heeft van oudsher goede verhoudingen met Israel en is een van de grootste subsidiegevers aan de Palestijnse Autoriteit. Het kan en moet zijn invloed gebruiken om beide partijen te bewegen tot de rechtstreekse onderhandelingen die noodzakelijk zijn. Door de etiketteringsrichtlijn door te voeren, zou het zichzelf als partijdig buiten spel zetten.

Afbeelding: Palestijnen en Israeli’s werkten in de Sodastream fabriek op de Westoever, die verhuist naar de Negev. Honderden Palestijnen raken hun baan kwijt. Screenshot via YouTube