Waarom melden bij CIDI?

Lang niet alle antisemitische incidenten worden gemeld. Slechts een kwart van de Joden in Nederland die de afgelopen vijf jaar slachtoffer werden van antisemitisme, meldden dit bij de politie, het CIDI of een andere instantie. Dat betekent dat de meerderheid van de antisemitische incidenten buiten het zicht blijft van politie, justitie en meldpunten zoals CIDI.

Mensen die antisemitisme zien of meemaken proberen het vaak snel te vergeten. Soms denken ze dat het ‘overdreven’ is om een incident te melden, of dat melden geen zin heeft. Toch is melden altijd belangrijk: 

  • Voor jezelf. CIDI geeft advies over hoe om te gaan met incidenten van antisemitisme. Ook onderhoudt CIDI contact met instanties die, afhankelijk van de aard van een incident, verder kunnen helpen met de afhandeling. Bovendien kan CIDI helpen bij het doen van aangifte.
  • Maar ook voor anderen. Om tegen antisemitisme op te treden, moet blijvend in kaart worden gebracht wat er precies speelt. Wanneer antisemitische incidenten niet worden gemeld, blijft onduidelijk hoe groot het probleem precies is. Het is belangrijk dat u melding doet van incidenten die anders misschien over het hoofd worden gezien. 

Wat doet CIDI met uw melding?

CIDI brengt ieder jaar de Monitor Antisemitische Incidenten uit. Het is de enige publicatie die structureel antisemitische incidenten in Nederland registreert. Beleidsmakers en onderzoekers beroepen zich vaak op de CIDI-Monitor bij het bepalen van standpunten en beleidsvisies. Meldingen die bij CIDI gedaan worden zijn daarom een essentieel bestanddeel van continue inspanningen om antisemitisme te bestrijden.

Uiteraard verspreidt CIDI nooit uw persoonlijke gegevens. Bij het doen van een melding vragen wij om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen over een incident dat u zag of u is overkomen. Vaak schrijven of bellen wij u even terug om een incident volledig in kaart te brengen. 

Als van een gemeld incident vastgesteld wordt dat het een uiting van antisemitisme betreft, wordt het opgenomen in de monitor. Hierbij wordt alle informatie weggelaten waarmee een melder mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden.