Category: Nederland

Joden in Nederland

Joden in Nederland

Al in de vroege middeleeuwen woonden er kleine groepjes Joden in de Nederlanden, zij het niet altijd ongestoord. Pas tijdens de Bataafse Republiek (1796) kregen de Joden burgerrechten. Van de 140.552 mensen die hier in 1941 woonden, zijn 106.000 vermoord. Nu wonen er 40-50.000 Joden in Nederland: een kort overzicht van een diverse gemeenschap.

Read more ›
Ondanks verhoging terroristenbetalingen gaat Kabinet niet korten op steun aan Palestijnse Autoriteit

Ondanks verhoging terroristenbetalingen gaat Kabinet niet korten op steun aan Palestijnse Autoriteit

Ondanks dat de Palestijnse Autoriteit dit jaar meer uitgeeft aan uitkeringen voor terroristen en hun families, is het Kabinet geen voorstander van het korten van de steun aan de PA. Dat laten minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag weten in antwoord op Kamervragen.

Read more ›
Geen Nederlands geld gebruikt bij aanschaf Palestijns regeringsvliegtuig

Geen Nederlands geld gebruikt bij aanschaf Palestijns regeringsvliegtuig

Er is geen Nederlands geld gebruikt bij de aanschaf van een nieuw regeringsvliegtuig door de Palestijnse Autoriteit. Dat laat minister Sigrid Kaag weten in antwoord op Kamervragen.

Read more ›
CIDI stuurt open brief aan ministers Blok en Kaag over fact-finding missie naar Iran

CIDI stuurt open brief aan ministers Blok en Kaag over fact-finding missie naar Iran

Naar aanleiding van het voornemen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om de kennissamenwerking met Iran te intensiveren middels een fact-finding missie, heeft CIDI-directeur Hanna Luden een open brief verstuurd aan de ministers Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Read more ›
Kamervragen over Nederlandse defensieattaché in Iran

Kamervragen over Nederlandse defensieattaché in Iran

Deze week verscheen een artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad waaruit blijkt dat de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken een defensieattaché aan Iran hebben benoemd. Naar aanleiding van de berichtgeving, hebben SGP, PVV, CDA en CU Kamervragen ingediend.

Read more ›
“Onderzoek wijst uit: Israël ligt in Nederlandse media onder een vergrootglas.”

“Onderzoek wijst uit: Israël ligt in Nederlandse media onder een vergrootglas.”

Het fenomeen van de delegitimatie van de staat Israël in de internationale arena is wel bekend: anti-Israël demonstraties in heel Europa stellen Israël en zionisme gelijk aan ‘kolonialisme’, ‘apartheid’ en andere kwade activiteiten. De voortdurende koppeling van Israël aan dergelijke anathema’s creëert een omgeving waarin het aannemen van een negatieve houding tegenover Israël als wenselijk of zelfs edel beschouwd zou worden.

Read more ›
Kamervragen over verhoogde Palestijnse betalingen aan terroristen: maak een Europese vuist!

Kamervragen over verhoogde Palestijnse betalingen aan terroristen: maak een Europese vuist!

Kees van der Staaij (SGP), Bente Becker (VVD) en Martijn van Helvert (CDA) hebben Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. De drie Kamerleden maken zich ernstige zorgen over het feit dat de Palestijnse Autoriteit het budget voor betalingen aan veroordeelde Palestijnen heeft verhoogd. 

Read more ›
Screenshot Rijnmond TV

“Links Verbond” Rotterdam spat uit elkaar door opruiende tweet van Nida: een reconstructie

De samenwerking tussen PvdA, GroenLinks, SP en Nida is geklapt nadat onder meer CIDI de aandacht vestigde op een tweet van Nida waarin Israel gelijk wordt gesteld aan terreurgroep ISIS. 

Read more ›
CIDI juicht Amsterdam Joods akkoord toe

CIDI juicht Amsterdam Joods akkoord toe

Vanavond heeft een groot deel van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam het Joods Akkoord ondertekend. Daarmee committeren de ondertekenaars zich aan hun verantwoordelijkheid voor de Joodse gemeenschap in de hoofdstad.

Read more ›
PVV en VVD: Waarom wordt anti-Joods motief aanval HaCarmel niet genoemd?

PVV en VVD: Waarom wordt anti-Joods motief aanval HaCarmel niet genoemd?

Naar aanleiding van de zoveelste aanval op het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, hebben Kamerleden van zowel de PVV als de VVD vragen ingediend. Beide fracties willen van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus weten waarom er niet gesproken wordt van een anti-Joods motief van de dader(s).

Read more ›