Category: Nederland

Kamervragen over Nederlandse defensieattaché in Iran

Kamervragen over Nederlandse defensieattaché in Iran

Deze week verscheen een artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad waaruit blijkt dat de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken een defensieattaché aan Iran hebben benoemd. Naar aanleiding van de berichtgeving, hebben SGP, PVV, CDA en CU Kamervragen ingediend.

Read more ›
“Onderzoek wijst uit: Israël ligt in Nederlandse media onder een vergrootglas.”

“Onderzoek wijst uit: Israël ligt in Nederlandse media onder een vergrootglas.”

Het fenomeen van de delegitimatie van de staat Israël in de internationale arena is wel bekend: anti-Israël demonstraties in heel Europa stellen Israël en zionisme gelijk aan ‘kolonialisme’, ‘apartheid’ en andere kwade activiteiten. De voortdurende koppeling van Israël aan dergelijke anathema’s creëert een omgeving waarin het aannemen van een negatieve houding tegenover Israël als wenselijk of zelfs edel beschouwd zou worden.

Read more ›
Kamervragen over verhoogde Palestijnse betalingen aan terroristen: maak een Europese vuist!

Kamervragen over verhoogde Palestijnse betalingen aan terroristen: maak een Europese vuist!

Kees van der Staaij (SGP), Bente Becker (VVD) en Martijn van Helvert (CDA) hebben Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. De drie Kamerleden maken zich ernstige zorgen over het feit dat de Palestijnse Autoriteit het budget voor betalingen aan veroordeelde Palestijnen heeft verhoogd. 

Read more ›
Screenshot Rijnmond TV

“Links Verbond” Rotterdam spat uit elkaar door opruiende tweet van Nida: een reconstructie

De samenwerking tussen PvdA, GroenLinks, SP en Nida is geklapt nadat onder meer CIDI de aandacht vestigde op een tweet van Nida waarin Israel gelijk wordt gesteld aan terreurgroep ISIS. 

Read more ›
CIDI juicht Amsterdam Joods akkoord toe

CIDI juicht Amsterdam Joods akkoord toe

Vanavond heeft een groot deel van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam het Joods Akkoord ondertekend. Daarmee committeren de ondertekenaars zich aan hun verantwoordelijkheid voor de Joodse gemeenschap in de hoofdstad.

Read more ›
PVV en VVD: Waarom wordt anti-Joods motief aanval HaCarmel niet genoemd?

PVV en VVD: Waarom wordt anti-Joods motief aanval HaCarmel niet genoemd?

Naar aanleiding van de zoveelste aanval op het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, hebben Kamerleden van zowel de PVV als de VVD vragen ingediend. Beide fracties willen van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus weten waarom er niet gesproken wordt van een anti-Joods motief van de dader(s).

Read more ›
Kamervragen na publicatie bloedsprookje poerimkoekjes door Palestijns persbureau

Kamervragen na publicatie bloedsprookje poerimkoekjes door Palestijns persbureau

In een artikel van Palestijns persbureau Ma’an beweert een oud-Hamaslid dat Joden bloed van niet-Joden gebruiken bij de bereiding van Hamansoren, een lekkernij die tijdens Poerim gegeten wordt. Naar aanleiding van het antisemitische stuk, hebben PVV-Kamerleden De Roon en Maeijer Kamervragen ingediend bij minister Kaag.

Read more ›
Kamervragen over komst veroordeelde Palestijnse terroriste naar Nederland

Kamervragen over komst veroordeelde Palestijnse terroriste naar Nederland

Naar aanleiding van de aangekondigde komst van de veroordeelde Palestijnse terroriste Rasmeah Odeh naar Nederland, hebben PVV-Kamerleden Machiel de Graaf en Gidi Markuszower schriftelijke vragen ingediend. De PFLP-terroriste is veroordeeld voor een aanslag en immigratiefraude.

Read more ›
Minister Kaag zegt toe de Kamer te informeren over UNRWA-besluiten

Minister Kaag zegt toe de Kamer te informeren over UNRWA-besluiten

Minister van Buitenlandse Zaken en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft toegezegd de Kamer te informeren wanneer het Kabinet voornemens is geld aan UNRWA over te maken. Een door SGP-fractieleider Kees van der Staaij ingediende motie die de regering daartoe oproept, is door de Tweede Kamer echter verworpen.

Read more ›
“Onbevredigende uitleg” over versnelde bijdrage aan UNRWA

“Onbevredigende uitleg” over versnelde bijdrage aan UNRWA

Na een debat en antwoorden op Kamervragen betreffende de versnelde Nederlandse bijdrage van 13 miljoen euro aan UNRWA, spreekt SGP-fractieleider Kees van der Staaij van een “onbevredigende uitleg.” Hij noemt het een “politiek buitengewoon ongelukkige actie.”

Read more ›