Antisemitisch spandoek bij demonstratie gele hesjes in Nederland

Sinds de “gele hesjes” in oktober 2018 op gang kwamen in Frankrijk viel op dat de iedere vorm van centraal gezag ontbreekt bij de protestbeweging. Naast geweld en vandalisme is zodoende ook racisme en klassiek antisemitisme tot uiting gekomen onder het mom van de gele hesjes. Hoewel dit tot nog toe beperkt leek tot de Franse context, heeft de antisemitische ondertoon inmiddels ook in Nederland de kop op gedaan.

Bij een demonstratie in Amsterdam afgelopen zaterdag was op een van de spandoeken te tekst “Stop Rothschilds koop zilver” te lezen. Voor de Nederlandsche Bank verklaarde een demonstrant: “we halen de Rothschilds onderuit, onze onderdrukkers, onze dictators, de mensen die de wereld in bedwang houden (…) We zijn hier alleen als slaven”.

Een verdere toelichting over wie de Rothschilds precies zijn, of wat ze vandaag de dag nog doen, werd niet gegeven.

Het gebruik van de naam van de oude bankiersfamilie als symbool voor onderdrukking en machtsuitoefening achter de schermen heeft daarmee een antisemitische ondertoon. Na de slag bij Waterloo in 1815 ontstond de wijdverspreide theorie dat de Rothschilds bij wijze van samenzwering de uitkomst van te voren wisten, en winst behaalden uit de oorlog tegen Napoleon. Het idee past naadloos bij het stereotype dat Joodse bankiers met hun rijkdom de politiek ondergeschikt zouden houden. 

Nog in 2015 heeft de Britse krant The Independent moeite gedaan om de – inmiddels 200 jaar oude – samenzweringstheorie uitgebreid te ontkrachten. Ook recentelijk heeft NU.nl een “factcheck” uitgevoerd op theorieën over de rijkdom van de familie.

Zoals genoemd ontbreekt het aan centraal gezag in de protestbeweging, die bestaat uit eenieder die met een geel verkeershesje aan demonstreert. Desalniettemin mag ook van demonstranten verwacht dat ze zich uitspreken tegen racistische uitingen in hun midden. Bij het protest van afgelopen weekend lijkt daar weinig sprake van te zijn geweest.