EU publiceert Handboek IHRA-werkdefinitie antisemitisme

CIDI verwelkomt de publicatie van het EU Handboek voor het praktisch gebruik van de IHRA-Werkdefinitie van antisemitisme. Dit Handboek presenteert ieder onderdeel van de IHRA-Werkdefinitie antisemitisme met concrete voorbeelden van incidenten uit heel Europa, en illustreert daarmee duidelijk het nut van de Werkdefinitie voor het herkennen van antisemitische incidenten.

Daarnaast wordt voor verschillende maatschappelijke sectoren (politie, rechterlijke macht, overheid en gewone burgers) gericht advies gegeven voor het nut en het toepassen van de IHRA-Werkdefinitie op hun verschillende vakgebieden. Er wordt een checklist bij geleverd voor het implementeren van de Werkdefinitie in verschillende soorten organisaties.

Van elke soort organisatie genoemd in het Handboek worden verschillende voorbeelden gegeven van organisaties in heel Europa die de IHRA-Werkdefinitie al hebben aangenomen en effectief toepassen. CIDI moedigt iedere organisatie met een openbare of maatschappelijke functie aan om de IHRA Werkdefinitie van Antisemitisme aan de hand van dit EU Handboek eenvoudig over te nemen, voor duidelijke voorlichting over, herkennen en bestrijden van antisemitisme. Honderden organisaties in heel Europa laten zien hoe het kan.