Europese antisemitismeconferentie

Op de bijeenkomst van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) over antisemitisme, vorige week in Wenen, waren 55 landen en meer dan 100 NGO’s, waaronder CIDI, vertegenwoordigd. Het was voor het eerst na WO II dat een dergelijke internationale conferentie plaatsvond. En dat was nodig ook, want overal in de wereld is het antisemitisme fors toegenomen.

door Ronny Naftaniel

Op de conferentie werd duidelijk dat het noodzakelijk is om een mondiaal systeem op te zetten voor het registreren van antisemitische voorvallen. CIDI doet dit in Nederland, maar de meeste landen laten dit na en menen dat de opleving van het antisemitisme louter een gevolg is van de problemen tussen Israel en de Arabieren. Op de conferentie in Wenen huldigde de Franse oud-minister van Justitie Badinter ook dit standpunt. Natuurlijk zit er een grond van waarheid in (zie het CIDI-rapport). Maar Badinter verzuimde de belangrijke vraag te stellen hoe het antisemisme zich zal ontwikkelen als de problemen tussen Israel en de Palestijnen voortduren. Waarom kunnen sommige Arabieren geen onderscheid maken tussen Israel en Joden? Hoe komt het dat er tot dusverre nog niet één incident geweest is waarbij Europese Joden Arabieren hebben beledigd of fysiek hebben aangevallen, terwijl de voorbeelden andersom voor het opscheppen liggen?

Integratieproblemen kunnen op deze vragen niet het enige antwoord zijn. Waar het om draait, is dat er een groep veelal jonge Arabische Europeanen is, die vanuit de Arabische staten tegen de Joden worden opgehitst. Dat gebeurt door cartoons, tv-uitzendingen die per satelliet zijn te ontvangen en soms zelfs vanuit moskeëen en scholen. Deze haatdragende taal heeft in het Midden-Oosten geleid tot aanslagen op Israelische burgers en een bijna volledige vertrouwensbreuk tussen Israel en de Palestijnen. Zover mag het in Europa niet komen.

Door krachtig stelling te nemen tegen deze export van haat jegens Joden kunnen de Westerse regeringen duidelijk maken dat Europa het Midden-Oosten niet is en dit ook niet moet worden. Daarnaast helpt meer dialoog tussen Joodse en Arabische organisaties. Maar bovenal zal Europa het probleem van het antisemitisme echt onder ogen moeten willen zien en een consistent beleid moeten ontwikkelen – educatief, juridisch en internationaal – om het tij te keren. Bovendien zullen de EU-lidstaten een goed en informatief registratiesysteem van antisemitische incidenten moeten ontwikkelen. CIDI helpt daaraan graag mee. Voor wat Nederland betreft ziet CIDI uit naar de aan de Tweede Kamer toegezegde nota over antisemitisme. Het zou bovendien van betrokkenheid getuigen als Koningin Beatrix in haar Troonrede een krachtig en normatief neen laat horen tegen dit eeuwenoude monster.