Gemiddeld twee antisemitische incidenten per dag in Berlijn

De eerste zes maanden van het jaar 2019 vonden gemiddeld twee antisemitische incidenten per dag plaats in Berlijn. Dat blijkt uit een rapport van het Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin).

In totaal registreerde RIAS Berlin van januari tot en met juni 404 antisemitische incidenten in de Duitse hoofdstad. Daarmee is de trend van toename in het aantal incidenten dat in 2018 gemeten werd niet doorgezet – in dezelfde periode in 2018 werden nog 579 incidenten vastgesteld. Er is dus sprake van een daling. Met gemiddeld twee antisemitische incidenten per dag blijft de hoeveelheid Jodenhaat echter van een zorgwekkend niveau.

De daling in het aantal incidenten is vooral in de categorie ‘Internet’.  Bij een aantal andere andere categorieën, zoals bedreigingen en vandalisme, zijn de aantallen ongeveer gelijk gebleven met het eerste half jaar van 2018. In het aantal gevallen van antisemitische graffiti is sprake van een daling, maar het aantal staat wel gelijk aan dezelfde tijdsperiode in 2017. Het jaar 2018 kan als een piekjaar gezien worden.

Een van de mogelijke redenen voor de daling ten opzichte van het eerste half jaar van 2018, aldus RIAS Berlin, is het “lagere mobilisatiepotentieel” in de eerste helft van 2019. Het onderzoeks- en informatiecentrum antisemitisme Berlijn wijst erop dat in 2018 Israël zijn 70e verjaardag vierde en dat de Verenigde Staten hun ambassade naar Jeruzalem verhuisden. Dit was aanleiding voor een groot deel van het aantal genoteerde antisemitische incidenten – In de eerste zes maanden van 2018 was 51,8% van de incidenten te relateren aan Israël, in dezelfde periode in 2019 gaat het om 39,6%.

RIAS Berlin stelt ook in het eerste half jaar van 2019 vast dat antisemitisme voorkomt in alle hoeken van het politiek spectrum. Het hoogste percentage wordt in de rechtse hoek waargenomen – 29,7%. Dit is een stijging in vergelijking tot dezelfde tijdsperiode in het jaar ervoor: toen was het nog 20,7. In 41,1% van de antisemitische incidenten is de politieke achtergrond van de dader(s) onbekend.

In Nederland monitort het CIDI antisemitische incidenten en brengt het een jaarlijkse monitor uit. Antisemitisch behandeld / getuige van een incident? Meld het hier.