Oproep CIDI: neem antisemitisme op in het curriculum

IN NEDERLAND / Door: ARON VRIELER / 28 okt 2021 ANTISEMITISME ONDERWIJS

Momenteel beraadt de politiek zich op de herziening van het curriculum. CIDI roept in een brief aan de Tweede Kamer op om lessen over antisemitisme op te nemen in de eindtermen van het onderwijs, om de maatschappij beter in staat te stellen om deze vorm van haat te confronteren.

In Nederland worden kerndoelen en eindtermen van het onderwijs door de politiek vastgesteld. Scholen en leraren hebben vervolgens veel vrijheid in hoe ze invulling geven aan het curriculum. De vraag waarover de politiek zich buigt is dan ook niet hoe er wordt lesgegeven, maar vooral waarover.

De huidige kerndoelen zijn voor het laatst zo’n tien jaar geleden vastgelegd. Het is dan ook tijd voor een herziening, bedoeld om leerlingen beter voor te bereiden op maatschappelijke uitdagingen.

Antisemitisme is een van die uitdagingen. In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft CIDI dan ook opgeroepen om lessen over antisemitisme op te nemen in het nieuwe curriculum. De Anne Frank Stichting heeft al in 2013 ook heeft opgeroepen tot die stap, naar aanleiding van onderzoek naar antisemitisme op scholen. Ook een motie van Tweede Kamerlid Azarkan (DENK), afgelopen mei aangenomen met een meerderheid, roept op om antisemitisme en andere vormen van discriminatie een herkenbaar onderdeel te laten vormen van de kerndoelen. 

Dat antisemitisme niet alleen een maatschappelijk probleem is, maar ook direct kinderen op school treft, blijkt nog steeds uit meldingen bij CIDI. Ieder jaar moet CIDI incidenten op scholen vermelden in de Monitor Antisemitische Incidenten. In 2021 viel op dat er een piek was in het aantal meldingen, ten tijde van het escalerende geweld tussen Israel en Hamas. CIDI heeft ter illustratie een overzicht gestuurd van een aantal meldingen die toen zijn binnengekomen.