Shop

‘Maar wij noemen hen Joden’ – antizionisme in de praktijk

17,95

Antizionisme: een nieuwe vorm van antisemitisme, of gerechtvaardigde kritiek op de staat Israel? Waar ligt de grens? Door prof. dr. Klaas A.D. Smelik.

Antizionisme: een nieuwe vorm van antisemitisme, of gerechtvaardigde kritiek op de staat Israel? Waar ligt de grens? Door prof. dr. Klaas A.D. Smelik.

Is antizionisme een nieuwe vorm van antisemitisme, dan wel een gerechtvaardigde kritiek op de staat Israël? Wanneer mag men een beroep doen op de vrijheid van meningsuiting en wanneer overschrijdt men een rode lijn, waaroverheen dit beroep zijn geldigheid verliest? Is het mogelijk om hierover uitspraken te doen die gebaseerd zijn op verifieerbare feiten, of is elke uitspraak te zeer door emoties gekleurd om nog enige mate van objectiviteit te bezitten?

Dit en meer kunt u lezen in het nieuwe boek van prof. dr. Klaas A.D. Smelik: ‘Maar wij noemen hen Joden’- antizionisme in de praktijk.

Over de auteur:

Prof. dr. Klaas A.D. Smelik (Hilversum 1950) studeerde theologie, Semitische talen, oude geschiedenis en archeologie. In 1977 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1 oktober 2005 is hij voltijds verbonden aan de vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent voor de vakken Hebreeuws en Jodendom.