Tweede Kamer: geen overleg met hen die Holocaust bagatelliseren

De Tweede Kamer heeft op de laatste Kamerdag van 2019 een motie aangenomen die de regering verzoekt personen of organisaties die Jodenvervolging en de Holocaust relativeren of bagatelliseren geen positie aan overleg- en onderhandelingstafels te geven.

Vorige week vergeleek Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever de Holocaust met de manier waarop boeren worden behandeld. De vergelijking leidde tot veel ophef. Tijdens een ontbijtafspraak met verschillende boerenorganisaties de maandag erop heeft premier Mark Rutte de uitspraak “dringend aan de orde gesteld“.

Van den Oever weigert echter zijn woorden terug te nemen. “Het lijkt er toch een beetje op?”, zei hij vrijdag. “Ook nu is het een kleine bevolkingsgroep die systematisch in een hoek wordt gedreven en die van haar land wordt verdreven. Grote woorden zijn soms nodig.”

Naar aanleiding van de bizarre en verwerpelijke vergelijking diende Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) tijdens het Algemeen Overleg Stikstofbeleid de volgende motie in: 

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om personen of organisaties die de Jodenvervolging en de Holocaust, de met niets vergelijkbare misdrijven tegen de menselijkheid, relativeren of bagatelliseren geen positie aan overleg- en onderhandelingstafels te geven;

en gaat over tot de orde van de dag

 

Interrupties

Roelof Bisschop (SGP) stelde de vraag of de strekking van de motie ook geldt voor dierenrechtenorganisaties die dergelijke vergelijkingen maken. Moorlag reageerde dat dit een andere kwestie is maar deze vraag graag in een ander debat van antwoord voorziet. Die reactie zal Bisschop misschien zeer contenteren, aldus het PvdA-Kamerlid.  

PVV-Kamerlid Barry Madlener reageerde het zich niet voor te kunnen stellen dat een organisatie een dergelijke uitspraak zou doen. Volgens de PVV’er ging het eerder om een persoon die de vergelijking in een opwelling zou hebben gedaan, en zal die de woorden wel teruggenomen hebben.

Farmers Defence Force-voorman Van den Oever heeft zijn woorden echter niet teruggenomen. Hij is bovendien niet de enige binnen de Farmers Defence Force: ook actievoerder Jeroen van Maanen heeft geweigerd zich van de misplaatste vergelijking te distantiëren. Volgens hem is er sprake van “het aanwijzen van een kleine groep, in ons geval de boeren, als veroorzaker van alle problemen”. “Nu zijn wij dat, in de WO II de Joden.”

Na het indienen van de motie snelde ook Mark Harbers (VVD) naar de interruptiemicrofoon. De voormalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wilde weten of de regering wel in gesprek zou blijven met het landbouwcollectief, mocht het voorstel van Moorlag aangenomen worden. Minister Schouten antwoordde hierop bevestigend.   

“Breed geformuleerde motie”

Vooraf aan de stemming sprak minister van Landbouw Carola Schouten van een “breed geformuleerde motie”. Het verzoek aan de regering gaat verder dan haar beleidsterrein, zo stelt de minister dat “bijvoorbeeld op het terrein van Buitenlandse Zaken regelmatig overleggen plaatsvinden met organisaties die hier anders naar kijken”.

Naar aanleiding van de uitspraak van Van den Oever, stelde minister Schouten dat zij zaken doet met een collectief en dat het aan dat collectief is om te bepalen wie wordt uitgenodigd. Moorlag ging hier niet in mee: de regering is de uitnodigende partij. De minister kan voorwaarden stellen aan die uitnodiging, aldus het PvdA-Kamerlid. 

Grote meerderheid stemt voor

Bijna de gehele Tweede Kamer heeft voor de motie gestemd. Alleen PVV, FVD en eenmansfractie Van Haga stemden tegen. Madlener legde vooraf aan de stemming een stemverklaring af namens PVV en FVD.  “Om naar aanleiding van één uitspraak van één persoon een hele organisatie van de onderhandelingen en overleggen uit te sluiten, is buitenproportioneel en kan wat ons betreft niet anders worden gezien als een politiek, moralistisch spelletje van de PvdA om Farmers Defence Force te weren,” aldus Madlener.

Met de motie geeft de Tweede Kamer een duidelijk signaal af: Farmers Defence Force en Van den Over komen niet zomaar weg met het bagatelliseren van de Holocaust. Het is daarnaast benieuwend welke gevolgen de motie zal hebben op andere beleidsterreinen, zoals buitenlandse zaken. De regering zal in een brief antwoord geven op de vraag hoe het uitvoer aan het verzoek van de Kamer zal geven.