Onderzoek: 40% van de Amerikaanse Joden past gedrag aan om antisemitisme

Uit een groot onderzoek van de American Jewish Committee (AJC) blijkt dat 4 op de 10 Amerikaanse Joden hun gedrag heeft aanpast vanwege het groeiende antisemitisme. Zo werden evenementen of plaatsen gemeden, werden bepaalde kledingstukken (zoals keppeltjes) niet meer gedragen en werd de Joodse identiteit (online) verborgen voor de buitenwereld.

Ook steekproef uit Amerikaanse bevolking ondervraagd

Uit het onderzoek bleek tevens dat gemeten over de gehele Amerikaanse bevolking het besef en begrip van antisemitisme met 10% is gegroeid. Bijna tweederde van alle ondervraagden wist wat antisemitisme inhoudt en hoe het zich kan manifesteren. 9 op de 10 ondervraagde Amerikaanse Joden ziet het extreemrechtse antisemitisme als een gevaar, 7 op de 10 ziet extreemlinks antisemitisme als een gevaar. En 85% van hen ziet islamitisch antisemitisme als een probleem.  

Volgens 90% van de Amerikaanse Joden is antisemitisme een groot probleem, in vergelijking met 60% van alle Amerikanen. Opvallend is ook dat bijna de helft van hen denkt dat antisemitisme minder serieus wordt genomen. Ook gaven zij aan dat online antisemitisme amper wordt verwijderd. Een deel van hen is ook niet te spreken op de manier de Amerikaanse politiek omgaat met het groeiende antisemitisme. Waar meer dan 80% van de Amerikaanse Joden van mening is dat het antisemitisme de laatste 5 jaar is gegroeid, deelt maar 44% van alle Amerikanen die mening. Bij hen is er wel een groter deel dat het niet precies zegt te weten.

 

Het nieuws van de escalatie tussen Israel en terreurgroep Hamas afgelopen mei is bij beide groepen veel onder de aandacht geweest. Opvallend is wel dat van de gehele Amerikaanse bevolking maar 21% bekend is met BDS. Meer dan 60% van alle Amerikanen is wel van mening dat BDS antisemitisch is, onder Amerikaanse Joden is dat meer dan 80%. 

Zinsneden als “Israel mag niet bestaan”, “Joden zijn meer loyaal aan Israel dan aan de VS” en “de Holocaust is overdreven” werden door een enorme meerderheid van zowel Amerikaanse Joden als alle Amerikanen als antisemitisch gezien.

Uit het onderzoek van AJC komt helder naar voren dat groeiend antisemitisme wordt herkend als probleem bij zowel Amerikaanse Joden als bij de gehele bevolking. Daarnaast ziet men tevens dat antisemitisme niet exclusief een rechts probleem is; de kennis over extreemlinks antisemitisme is zelfs gegroeid. Ondanks dat er veel aandacht was voor de escalatie van afgelopen mei, is het natuurlijk opvallend dat BDS amper bekend is in de Verenigde Staten. Onder degenen die het wel kennen, stelt de meerderheid wel dat het antisemitisch is. Het rapport van AJC geeft een goed beeld van de ontwikkelingen omtrent antisemitisme in de Verenigde Staten, waar van oudsher een grote Joodse gemeenschap woont.

Antisemitisme ook op campussen een probleem 

Uit een ander recent onderzoek van de Amerikaanse Anti-Defamation League (ADL) en Hillel blijkt dat een derde van de Joodse studenten op Amerikaanse universiteiten te maken heeft gehad met antisemitisme. Ondanks dat de meesten van hen zich veilig voelen, verbergt ongeveer 15% van hen ook hun Joodse identiteit. Opvallend: 80% van hen zegt trots te zijn op hun Joods-zijn, maar 62% durft daar ook voor uit te komen. In het rapport komen ook enkele verklaringen van studenten terug:

Hieruit blijkt dat Joodse studenten liever hun mond houden of hun afkomst verbergen, puur uit angst voor repercussies. 10% voelt zich onwelkom bij studentenverenigingen wegens hun Joodse achtergrond en 4% werd zelfs gesommeerd te vertrekken bij studentenverenigingen omdat ze Joods waren. Zowel linkse als rechtse studenten geven aan dat het antisemitisme op campussen een groeiend probleem is. Mede daarom eisen ADL en Hillel dan ook actie. Zo willen zij meer reacties op en onderwijs over antisemitische incidenten, betere begeleiding van studenten en meer aandacht voor de zorgen van Joodse studenten.