Actieplan Nationaal Coördinator positief uitgangspunt voor aanscherping beleid tegen antisemitisme

IN ANTISEMITISME / Door: ARON VRIELER / 6 okt 2022 NCAB

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) heeft een Werkplan gepubliceerd, met plannen om de overheid te helpen bij de aanpak van Jodenhaat in Nederland. Het Werkplan is vandaag door minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer verstuurd. Het plan voorziet in een omvattende respons tegen antisemitische vooroordelen en kan daarmee als positief uitgangspunt dienen om ze te verminderen.

De Nationaal Coördinator Eddo Verdoner schetst een aanpak met drie pijlers om toenemend antisemitisme het hoofd te bieden: ‘monitoren en opvolgen’, ‘onderwijs en preventie’, en tenslotte ‘herdenken en vieren’.

De eerste pijler heeft betrekking tot het bijhouden van antisemitische incidenten en ontwikkelingen op dit gebied. Zo wil de NCAB dat de aangiftebereidheid bij antisemitisme omhoog gaat – een doel dat CIDI al geruime tijd aankaart. Ook wil hij dat een onderzoek naar online antisemitisme, dat CIDI met het Centraal Joods Overleg onlangs heeft uitgevoerd, jaarlijks wordt herhaald. De tweede pijler richt zich juist op bewustwording over antisemitisme, bijvoorbeeld door lessen op scholen. Experts wijzen erop dat een gedegen aanpak van discriminatie beide benaderingen tegelijk nodig heeft.

Vieren en koesteren van Joods leven 

De derde pijler, ‘herdenken en vieren’, benadrukt tevens het vieren en koesteren van Joods leven in Nederland. Dit is natuurlijk een doel op zich, maar daarnaast tevens een belangrijk middel om vooroordelen over Joden en het Jodendom geen kans te geven te wortelen in onze samenleving. CIDI juicht de inclusie van deze benadering in een algehele benadering van antisemitismebestrijding dan ook toe.

Er zijn steeds meer signalen dat Joodse Nederlanders, waaronder de nieuwe generatie, zich niet veilig voelt om openlijk een Joodse identiteit uit te dragen. Zo gebeurt het vaak dat jongeren op school en sociale media verantwoordelijk gehouden worden acties van Israel en vanwege hun Joodse identiteit (en dus niet vanwege hun politieke voorkeur) worden buitengesloten. Die trend doet inbreuk op het grondrecht te zijn wie je bent.

In haar brief aan de Tweede Kamer benadrukt minister Yeşilgöz-Zegerius dan ook het bredere belang van het tegengaan van Jodenhaat: “Antisemitisme ondermijnt het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel en kan leiden tot vormen van discriminatie, marginalisatie en radicalisering. Antisemitismebestrijding is hiermee dus, naast de bescherming van de Joodse minderheid, ook onderdeel van de bescherming van de democratische rechtsstaat zelf. Beide gevallen zijn de verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel.”

Meer weten over hoe jongeren antisemitisme ervaren? Luister naar deze podcast.