Amsterdam draagt bij aan veiligheid Joodse inwoners

stefanDeBruinAmsterdam laat zijn Joodse inwoners niet meer alleen opdraaien voor hun veiligheid. Dankzij de inspanningen van VVD-duoraadslid Stefan de Bruijn reserveert de stad voor 2014 125.000 euro voor beveiliging van maatschappelijke en religieuze organisaties, besloot de gemeenteraad donderdagavond.  “Omdat het vooral Joodse instellingen zijn die structureel worden bedreigd, zal dat ten goede komen van de veiligheid van de Joodse gemeenschap”, zegt De Bruijn.

Het gaat om een amendement op een met algemene stemmen aangenomen motie, waarin Amsterdam wordt gevraagd in overleg te treden met het Rijk, Stadsdeel Zuid, en de Joodse gemeenschap, ‘met als doel om de objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren waardoor uiteindelijk de beveiligingslast omlaag kan’. In afwachting daarvan wordt dankzij het gisteren aangenomen amendement voor 2014 een bedrag gereserveerd om bij te dragen aan die lasten.

Voor dit amendement stemden alle partijen in de Raad met uitzondering van de SP, die wil wachten tot er een plan is. Gevraagd wat precies in zo’n plan zou moeten staan om de ‘subjectieve veiligheid’ te verbeteren, zegt De Bruijn: “Daarbij gaat het om het veiligheidsgevoel. Om dat te verbeteren kan gedacht worden aan een goed optreden wanneer mensen bijvoorbeeld op straat bespuugd worden.”

Het zijn echter vooral de maatregelen voor de objectieve veiligheid van de gemeenschap waarvoor geld moet worden gereserveeerd. Duo-gemeenteraadslid De Bruijn is tevreden met dit resultaat, waarvoor hij al bij de behandeling van de gemeentelijke begroting ijverde: “Het heeft moeite gekost, maar de motie is door alle partijen gesteund”, zegt hij tegen CIDI. Nu woordvoerder financiën, verkeer, integratie en diversiteit in de Amsterdamse Gemeenteraad voor de VVD-fractie, was het DUO-raadslid in het verleden penningmeester van de CIDI-jongerenorganisatie CiJo.

In 2011 stelde het College van Burgemeester en Wethouders éénmalig €200.000 euro beschikbaar voor de beveiliging van religieuze instellingen. Dat werd destijds aangewend om bij te dragen aan de beveiligingskosten van Joodse instellingen. Maar, zegt De Bruijn, “de dreiging waarmee Joodse instellingen te kampen hebben is niet incidenteel. Wij vinden dat een structurele dreiging structurele bescherming verdient. Niet op kosten van de Joodse gemeenschap, maar op kosten van de overheid, zoals bij elke andere groep Amsterdammers.”

Stadsdeel Zuid, waarin veel Joodse instellingen gevestigd zijn, stelt al structureel €135.000,- ter beschikking als tegemoetkoming in de totale jaarlijkse beveiligingskosten van €800.000,- die voor rekening van de Joodse gemeenschap in Amsterdam komen. Dat is een onaanvaardbare last, vindt De Bruijn.

“In Amsterdam moet iedereen, ongeacht zijn seksuele geaardheid of religie, vrij en veilig kunnen leven. Veiligheid is een kerntaak van de overheid en dit moet niet op de Joodse gemeenschap worden afgewenteld. Op dit moment moeten ouderbijdrages van zo’n 1000 euro per kind per jaar worden opgebracht om kinderen veilig naar in dit geval een Joodse school te laten gaan. Dat is niet uit te leggen en gelukkig is het ook bij geen enkele andere identiteit of religie ook nodig”, zei De Bruijn begin oktober bij de behandeling van de begroting.