Antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk spectaculair toegenomen.

Volgens de Community Security Trust, de organisatie in het Verenigd Koninkrijk die net als CIDI in Nederland o.a. de antisemitische tendensen monitort werden er vorig jaar 1309 incidenten aan hen gerapporteerd. Dit is een stijging van 36% ten opzichte van 2015, toen er melding werd gemaakt van 960 gevallen.
De meeste incidenten vonden plaats in mei en december, maar – opvallend – voor het eerst sinds het bijhouden van de gegevens waren er 8 maanden achtereen meer dan 100 per maand. In voorgaande jaren waren maandelijkse pieken nog te verklaren door “triggers” in Israël, zoals de operatie in Gaza, maar deze externe prikkels ontbraken in 2016. Des te opvallender, en verontrustender, dus deze toename. Volgens de CST is de sfeer sinds 2014 (dus sinds “Gaza”) onveranderd en verklaart dat de toename, waar voorheen het stof neerdaalde en alles weer normaliseerde. Het aantal antisemitische incidenten per maand is sindsdien verdubbeld.

Wat ook kan hebben bijgedragen aan de stijging, volgens de CST: het toegenomen xenofobische klimaat sinds het EU-referendum, de beschuldigingen aan het adres van de Labour Party aangaande antisemitisme binnen haar gelederen en de aanslagen op joodse instellingen in Frankrijk en Denemarken in 2015.
In totaal werden er 2100 meldingen gedaan, waaronder 791 potentiële, maar niet 100% bewezen, antisemitische uitingen. Dit is volgens de CST nog maar het topje van de ijsberg aangezien uit een grootschalig onderzoek uit 2013 bleek dat 72% van de Joodse inwoners van het VK geen aangifte of melding doet terwijl ze wel slachtoffer was.
Antisemitische incidenten kun je categoriseren, een scheldpartij is andersoortig dan een vernieling van bijvoorbeeld een auto. Binnen de categorieën valt het volgende op: er waren 107 gewelddadige incidenten, geweldpleging tegen personen dus, een toename van 29% t.o.v. 2015.
Ruim 1000 incidenten vallen onder de noemer “Abusive Behaviour”. Hieronder wordt schelden geschaard, maar ook hate-mails en online antisemitisme. De toename hier is fors: 40%.
De meest voorkomende antisemitische actie, als onderdeel van “Abusive Behaviour” is het verbaal of fysiek lastigvallen van willekeurige Joodse mensen op straat. 385 incidenten werden gemeld, de helft van de slachtoffers was herkenbaar Joods.
Gevraagd naar de etnische achtergrond van hun belagers komen we dankzij de gegevens die de slachtoffers verstrekken tot de volgende cijfers: 59% had een Noord- of Zuid-Europees uiterlijk, 27% was vermoedelijk Noord-Afrikaans, Arabisch of Aziatisch.
Het aantal antisemitische uitingen dat anti-Israëlisch, islamistisch of extreem-rechts gemotiveerd was omvatte 18% van het aantal incidenten, waarvan 2/3 uit extreem-rechtse hoek. Opvallend: een daling ten opzichte van 2015 van 6%.
Al met al is er een verdubbeling te zien van het aantal incidenten sinds 2011.

Bron: Antisemitic Incidents Report 2016