Apeldoorn verbiedt demonstratie extreem-rechtse Nationaal Collectief

IN ANTISEMITISME / Door: WEBMASTER / 23 nov 2006 EXTREEMRECHTS

De gemeente Apeldoorn staat het niet toe dat het Nationaal Collectief op zaterdag 25 november 2006 een demonstratie zal houden in het centrum van de Gelderse stad. Het verbod spitst zich slechts toe op de plaats en de datum van de demonstratie. De extreem-rechtse organisatie greep het Joods Cultureel Festival als aanleiding voor de demonstratie aan.

Het besluit om de demonstratie te verbieden baseert zich op de motivering dat zaterdag een drukke (winkel)dag is en de Stationsstraat, waardoor de demonstratie zou gaan, één van de belangrijkste verkeersaders naar het centrum van Apeldoorn is. Bovendien zou het onmogelijk zijn om bij het Stadhuis een toespraak te houden vanwege het plaatsvinden van de reguliere markt op het Marktplein.

Ook zouden er signalen bekend zijn van een tegendemonstratie. Apeldoorn beredeneert dat uit eerdere ervaringen bij soortgelijke demonstraties gebleken is dat deze “een aanzuigende werking hebben op diverse andere groeperingen” en dat deze vervolgens leiden tot “ernstige wanordelijkheden en een ernstige verstoring van de openbare orde en een ontwrichting van de binnenstad”.

De signalen van de tegendemonstratie en het plaatsvinden van het Joodse Culturele Festival in het centrum brengt volgens de gemeente extra risico met zich mee.

Het Nationaal Collectief kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.