Berucht Holocaustontkenner Faurisson overleden

De Franse Holocaustontkenner en pseudo-wetenschapper Robert Faurisson is afgelopen zondag in zijn huis in Vichy op 89-jarige leeftijd overleden.

Volgens Le Monde hebben zijn zus en uitgever Akribeia dat bekendgemaakt.

Faurisson werd in de jaren ’70 bekend door het verspreiden van theorieën die de Holocaust moesten bagatelliseren of zelfs ontkennen. Werken met titels als “Le problème des chambres à gaz” en ”Le ‘journal’ d’Anne Frank est-il authentique ? ” droegen bij aan een opleving van het negationisme rondom geschiedschrijving over de Holocaust. Het kwam hem meerdere keer op veroordelingen te staan.

In zijn artikel “Le ‘journal’ d’Anne Frank est-il authentique? ” wordt het Dagboek van Anne Frank afgeschilderd als een fabricatie die door Otto Frank gemaakt zou zijn. Het onzinnige (en makkelijk te ontkrachten) idee dat delen van het dagboek met balpen, die pas na de oorlog wijdverbreid werd, geschreven was, vindt zijn bron hier. Tot de dag van vandaag staan extreemrechtse fora op het internet bol van uitingen die de theorie aanhalen als bewijs dat de Holocaust een verzinsel zou zijn.

Ook werd het werk aangehaald door in een door Otto Frank aangespannen rechtszaak tegen Heinz Roth voor het verspreiden van ontkenningstheorie met dezelfde strekking. De rechtbank verklaarde het niet-ontvankelijk.

In 1993 verklaarde Fritzi Frank-Markowitz, weduwe van Otto Frank, dat Faurisson Frank ooit bezocht heeft om het dagboek te bekijken. Op het bekijken van het origineel zou hij vervolgens gezegd hebben dat het “nog heel moeilijk zou worden om te bewijzen dat het dagboek een vervalsing is”.

Volgens Valérie Igounet, schrijfster van het boek “Robert Faurisson – portrait d’un négationniste”, was Faurisson een “geboren provocateur” die er bovendien erg van hield om een slachtofferrol te spelen.

Verbreiding van negationisme 

Ondanks – of juist dankzij – wijdverbreide ophef over Faurisson’s activiteiten en de weerlegging van zijn theorieën, zowel in het intellectuele debat als in de rechtszaal, heeft zijn negationisme zijn weg gevonden naar andere delen van de wereld. In 2006 nam Faurisson deel aan een conferentie in Iran voor Holocaustontkenning; in 2012 ontvangt hij van toenmalig president Ahmedinejad een prijs voor zijn “moed, verzet en strijdlust”.

Veel van zijn werken zijn vertaald naar het Arabisch, waarmee ze in de Arabische wereld werden gepresenteerd als kritische doch respectabele theorie. Ook de president van de Palestijnse Autoriteit Abbas heeft het werk aangehaald om zijn theorie dat zionisten en nazi’s in een vroeg stadium bewust samen hebben gewerkt, kracht bij te zetten.

Het past binnen een patroon waarbij hardnekkig antisemitisch gedachtegoed in het Westen wordt ontwikkeld en vervolgens in delen van de Arabische wereld, maar ook in Turkije en Iran, wortel schiet. De verspreiding van de fabricatie “Protocollen der Wijzen van Zion” is hier een klassiek voorbeeld van.

De korte en bondige opmerking op twitter van Nathalie Loiseau, de Franse minister van Europese Zaken, is wat dat betreft ook precies raak: “#RobertFaurisson is vandaag overleden. Laten we voor eens en altijd alle misselijkmakende negationisme begraven. Met bloemen noch kransen”