CDA boycot Raad van Europa Assemblé vanwege deelname Hamas

Het CDA heeft besloten de deze week plaatsvindende plenaire vergadering van de Assemblé (parlement) van de Raad van Europa niet bij te wonen. Reden van de boycot is de aangekondigde aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de fundamentalistische Palestijnse terreurbeweging Hamas.

Bij de in Straatsburg gevestigde Raad van Europa, die democratie en mensenrechten wil bevorderen, zijn 46 Europese staten aangesloten. Elk kwartaal komen parlementariërs uit de lidstaten bij elkaar. Verschillende andere staten en politieke entiteiten, zoals de VS en de Palestijnse Autoriteit, kunnen waarnemers sturen.

De aanwezigheid van een namens de Palestijnse Autoriteit handelende Hamasvertegenwoordiger is voor het CDA onaanvaardbaar, omdat die haaks staat op het beleid van de Europese Unie. Tegen CIDI verklaarde CDA-buitenlandwoordvoerder Frans de Nerée tot Babberich dat op geen enkele wijze met Hamas zal worden gesproken of samengewerkt zolang die organisatie niet aan de drie door de EU gestelde principiële voorwaarden heeft voldaan: erkenning van Israels bestaansrecht; afzweren van het terrorisme en aanvaarding van alle verplichtingen die de Palestijnse Autoriteit ten aanzien van Israel is aangegaan, inclusief de door de internationale gemeenschap opgelegde Routekaart naar Vrede. Dat CDA-standpunt is permanent en onwrikbaar. “Als blijkt dat Hamas jarenlang [in Straatsburg] aanwezig is, zullen wij steeds wegblijven. Je hebt principes of niet”, aldus De Nerée tot Babberich.

Opmerkelijk was de reactie van De Nerée’s partijgenoot René van der Linden, de huidige voorzitter van de Assemblé van de Raad van Europa: “Ons parlement is bij uitstek het podium voor dialoog. Ik deel de opvattingen van Hamas niet, maar wil ook niet dat ze in handen worden gedreven van Arabische fundamentalisten.”