CIDI en CJO sturen open brief naar burgemeester Halsema

Naar aanleiding van het zoveelste antisemitische incident op de Dam, hebben het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) een open brief gestuurd naar de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema.

Amsterdam, 18 december 2018

Betreft: antisemitische incidenten op de Dam

 

Geachte mevrouw Halsema,

Afgelopen zaterdag, 15 december, zijn we opgeschrikt door racistische en antisemitische tirades op de Dam.

Bij het Nationaal Monument, te midden van de gebruikelijke drukte aldaar, propageerde een jonge man onder andere de volgende woorden:

“[De Joden] noemen ons beesten, terwijl jullie ons uitmoorden (…) De Joden zijn de vijand van alle mensen (…) Ik zeg u, meneer de Jood, uiteindelijk gaan wij goyim zien wat jullie doen en dan is het niet meer zo heel lang dat jullie met dit soort dingen kunnen rondlopen (…) Ze zijn een heel racistisch volk, die Joden”.

De rest van zijn ‘verkondiging’ had dezelfde strekking.

Dezelfde man droeg zijn haatdragende boodschap ook visueel uit. Zo hield hij een protestbord hoog met de tekst “(((BEWARE))) SWINDLER ACTIVE”. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de drie haakjes in rechtsextremistische kringen gebruikt worden als symbool om Joodse individuen te ‘signaleren’ als doelwit van antisemitische haatcampagnes.

Dit alles staat op videobeelden vastgelegd. Van politie ingrijpen was geen sprake.

De man in kwestie nam deel aan een pro-Palestina demonstratie die regelmatig plaatsvindt op dezelfde locatie. Op deze wijze hebben de demonstraties echter niets te maken met het Palestijnse volk of haar rechten; er komen mensen op af die vooral uit zijn op het zaaien van haat. Alleen al de afgelopen weken zijn de demonstraties gepaard gegaan met oproepen tot geweld, verschillende antisemitische uitingen en conflicten met omstanders. Het incident van afgelopen zaterdag laat eens te meer zien dat dit soort op Israël gerichte demonstraties antisemitische haatspraak kunnen aantrekken en aanmoedigen.

Wij vinden dit, zeker bij het Nationaal Monument ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog, volstrekt onaanvaardbaar. Het is kwetsend voor allen die een vrij en veilig land voorstaan, waar discriminatie en haat na de Tweede Wereldoorlog zouden moeten zijn uitgebannen. Dit geldt voor alle Nederlanders en voor de Joodse gemeenschap in het bijzonder.

Wij verzoeken u dan ook alle op Israël gerichte demonstraties onmiddellijk en tot nader orde te verbieden op de Dam, in de buurt van het Nationaal Monument. Datzelfde geldt voor het Jonas Daniël Meijerplein, dat middenin de historische Jodenbuurt staat en middels ‘de Dokwerker’ het symbool is van het verzet tegen de Jodenvervolging. Uiteraard gaat het niet om het beperken van de vrijheid tot demonstreren. Demonstreren kan wat ons betreft, ook tegen Israël, op alle andere plaatsen in de stad. Tevens vragen wij u de politie opdracht te geven een onderzoek in te stellen naar de persoon van wie de tirades afkomstig zijn.

Amsterdam ontleent trots aan haar diversiteit als stad waar iedereen, ongeacht afkomst, religie of geaardheid, zich veilig kan voelen. Het voortaan niet meer toestaan van op Israël gerichte demonstraties op de Dam zou een krachtig signaal zijn dat de stad deze waarden nastreeft. Wij rekenen daarom op u.

 

Hoogachtend,

 

Hanna Luden, directeur CIDI

Ronny Naftaniel, vicevoorzitter Centraal Joods Overleg