CIDI initieert gezamenlijke oproep Belgische ambassade

IN ANTISEMITISME / Door: WEBMASTER / 28 feb 2020 ANTISEMITISME BELGIë

Nederlands-Joodse en interreligieuze organisaties roepen de Belgische autoriteiten op om actie te ondernemen tegen het gebruik van antisemitische karikaturen bij het carnaval van Aalst. Daartoe hebben zij een gezamenlijke brief geschreven, die CIDI-directeur Hanna Luden en opperrabbijn Binyomin Jacobs vandaag aan de Belgische ambassadeur Dirk Achten hebben aangeboden. Ook Tweede Kamerleden van de partijen GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP hebben de oproep medeondertekend. 

De aanbieders konden op een warme ontvangst rekenen van Achten. De Belgische ambassadeur toonde zich begripvol: “Het gebruik van referenties en stereotypen die gemeenschappen en bevolkingsgroepen stigmatiseren op basis van hun afkomst, leidt tot verdeeldheid. Het brengt het samenleven in gevaar. Zeker als het gaat om bewuste en herhaalde acties. Ons land gaat er prat op dit soort mistoestanden te blijven bestrijden”.

Binyomin Jacobs, Hanna Luden en ambassadeur Dirk Achten

 

 

Lees de volledige brief hier: 

Aan de ambassadeur van het Koninkrijk België
Zijne excellentie de heer D. Achten

 

Hooggeachte heer Achten,

 

“Tijdens carnaval moet men met iedereen de draak kunnen steken”, is het verweer waarmee carnavalisten in Aalst de herleving van de meest rabiaat antisemitische karikaturen verdedigen.

Deze attitude zet de deur wijd open naar een samenleving waarin haat en racisme de norm zijn. Wij, de ondergetekende partijen, maken ons ernstige zorgen en dringen aan op een diepgaand onderzoek naar strafbare discriminatie tijdens het carnavalsfeest afgelopen weekeinde in Aalst.

Er is een wezenlijk verschil tussen het aanhalen van een stereotyperend karikatuur en een stereotyperend karikatuur dat vijandig, denigrerend en beladen is met een rijke historie van niets minder dan dodelijke propaganda en ophitsing.

Om maar iets te noemen: het kleden in Lederhosen of een Dirndl om Oostenrijkers te typeren, of het poseren met een baguette, compleet met petje en blauw gestreepte trui voor een Fransman, is zodoende niet hetzelfde als de schokkende en misselijkmakende costumen waarin mensen in Aalst hebben geparadeerd.

Het stereotyperen van Joden met boze gezichten, omringd door goudstaven of zelfs als ongedierte, zijn allen motieven die wij slechts zouden moeten kennen van geschiedenisboeken over het racisme van de middeleeuwse koninkrijken, het Tsaristisch Rusland en het nazistische ‘Ministerie van Openbare Voorlichting en Propaganda’.

Dat mensen hieraan plezier kunnen beleven tijdens een volksfeest, op centrale pleinen en ten overstaan van kinderen, doet onze maag omdraaien. Wij rekenen bovendien op uw begrip dat het ons grote zorgen baart over het oplevende antisemitisme, waarvoor de Europese samenlevingen allesbehalve immuun zijn.

Aalst is in onze ogen geen ver oord of vergeten plaats, maar een stad in dezelfde talengemeenschap en politieke unie waar wij deel van uitmaken. 

Nu de norm tegen antisemitisme verder in gevaar is gekomen sinds het carnavalsfeest, is op zijn minst een diepgaand onderzoek naar mogelijk strafbare discriminatie onder de Belgische wet nodig. Langs deze weg dringen wij er bij de Belgische autoriteiten op aan om dit onderzoek in gang te zetten en het publiek op de hoogte te houden van ontwikkelingen hierin.

Wij rekenen op u.

 

Hoogachtend, namens

Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
Centraal Joods Overleg (CJO)
Liberaal Joodse Gemeente (LJG)
Nederlands verbond voor progressief Jodendom
Women’s International Zionist Organization Nederland (WIZO)
Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC)
B’nai B’rith Hollandia
Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS)
Overleg Joden, Christenen en Moslims (Protestantse Kerk Nederland (PKN), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Joodse gemeenschap)
Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW)

En de volgende leden van de Tweede Kamer: 

Vera Bergkamp (D66)
Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)
Rob Jetten (D66)
Bram van Ojik (GroenLinks)
Lilian Ploumen (PvdA)
Kees van der Staaij (SGP)
Gert-Jan Segers (ChristenUnie)
Joël Voordewind (ChristenUnie)