Alan Baker: ‘Internationaal recht moet terrorisme én ophitsing strafbaar stellen’

AlanBakerVoormalig ambassadeur van Israël in Canada en expert op het gebied van het internationaal recht Alan Baker pleit voor een internationaal erkende definiëring van het concept ‘terrorisme’. 

In zijn speech bij het CIDI Symposium benoemt hij een rits aan internationale verdragen en afspraken omtrent terrorisme. Zijn voornaamste stelling is dat de definiëring van het concept terrorisme door de jaren heen binnen de internationale gemeenschap geen eenduidigheid kent. Dit komt volgens hem doordat internationale -en regionale afspraken over terrorisme altijd politiek beladen zijn. 

‘Ophitsing tot terreur is vandaag de dag een van de meest relevante componenten van terrorisme. Ideologie wordt gekoppeld aan de daad van terreur. De technologische vooruitgang draagt hieraan bij’. “Beroepen op vage inconsistente internationale verdragsbepalingen die verschillend geïnterpreteerd kunnen worden, zijn niet slagkrachtig”, aldus Baker. Met een eigen conceptversie van het internationaal verdrag inzake ‘bestrijding van terreur en ophitsing tot terreur’ probeert Baker de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat ook ophitsing tot terreur bestraft moet worden. 

Hieronder vindt u de opname van gastspreker Alan Baker inclusief de Q&A’s. Op ons youtube-kanaal CIDITV (klik hier) ziet u andere opnames van het CIDI Symposium van 30 maart 2016. 

Klik hier voor de conceptversie van het verdrag samengesteld door Alan Baker in samenwerking met het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA).