CIDI: stel onafhankelijk onderzoek in naar antisemitisme en rechts-extremisme bij JFVD

IN ANTISEMITISME / Door: WEBMASTER / 21 nov 2020 FVD

De onthullingen in Het Parool ​vandaag over antisemitische en extremistische uitingen binnen de jongerenorganisatie van FVD ​tonen dat de organisatie niet bij machte is om op te treden tegen antisemitisme, of de wil daartoe niet heeft.

Het FVD-bestuur had ​in eerder contact aan CIDI verzekerd de affaire rondom extremistische groepsapps te hebben onderzocht en opgevangen, maar bevindingen niet te willen delen omwille van de bescherming van persoonsgegevens. Het bericht in Het Parool toont dat intern onderzoek echter flinterdun is geweest, als het überhaupt heeft plaatsgevonden.

Niet alleen heeft de JFVD klokkenluiders geroyeerd, ook heeft een aantal leden dat sympathie heeft geuit voor extremistische opvattingen invloedrijke functies kunnen hervatten. Een van de organisatoren van een JFVD-zomerkamp zou het nazi propagandaboek Der Untermensch (1942) hebben geprezen met de uitspraak: “Had the honor to see this classic masterpiece in real life.”

Dergelijk antisemitisme heeft geen plaats in de samenleving, laat staan in de jongerenorganisatie van een grote politieke partij.

CIDI roept FVD als ‘moederpartij’ van JFVD op om eindelijk schoon schip te maken en daadwerkelijk verspreiders van racistisch en antisemitisch gedachtegoed verbannen. Alle FVD-politici, die een onverdraagzaamheid voor antisemitisme met ons delen, moeten zich ten sterkste uitspreken tegen de verfoeilijke uitingen die in Het Parool aan het licht zijn gebracht. ​Alleen een grondig en onafhankelijk onderzoek kan op dit punt zorgen van CIDI wegnemen dat JFVD zich leent voor de zorgwekkende trend van toenemend antisemitisme uit (onder meer) rechts-extremistische hoek. ​

Update: