Debat over afschaffen artikel 137

8094_13Gisteren vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over een wetsvoorstel waardoor groepsbelediging niet meer strafbaar zou zijn. CIDI vindt dit een slecht voorstel. In het verleden heeft CIDI dan ook acties gevoerd om vergelijkbare voorstellen tegen te gaan. 

Het voorstel voor aanpassing van artikel 137 is ingediend door Tweede Kamerlid Joram van Klaveren namens de Groep Van Klaveren / Bontes (Ook wel bekend als Voor Nederland). De oud-PVV’er vindt zijn voorgestelde aanpassing “verruiming van de vrijheid van meningsuiting”.

Artikel 137c verbiedt “het opzettelijk beledigen van groepen mensen wegens hun ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of handicap” en artikel 137d verbiedt “het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen mensen” omdat ze tot een van de eerder genoemde groepen horen.

Van Klaveren wil artikel 137c geheel afschaffen en artikel 137d zeer beperken, waardoor alleen nog het oproepen tot geweld strafbaar zou blijven. Groepsbelediging, aanzetten tot haat of discriminatie zou onder de voorgestelde wijzigingen niet meer strafbaar zijn. 

De Raad van State heeft een negatief advies over het wetsvoorstel uitgebracht en is van mening dat de vrijheid van meningsuiting niet altijd automatisch voor gaat op andere rechten (bijvoorbeeld vrijheid van religie) en belangen en dat het daarom aan de rechter is om per geval af te wegen om te bepalen welk recht ‘belangrijker is’.

Kamerleden waren kritisch: Zo is CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma bang dat het wetsvoorstel holocaustontkenning en haatzaaien tegen homo’s mogelijk maakt en hij beschouwt het wetsvoorstel dan ook als een historische fout. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold voorspelt dat onder andere “antisemitische leuzen in voetbalstations”, “bekladden van muren met nazikruizen” en het “verspreiden van antihomoflyers” niet meer strafbaar zullen zijn. 

Artikel 137 is al jaren een punt van discussie en leidde recentelijk nog tot de veroordeling van Geert Wilders, waartegen hij in beroep gaat. In 2012 had toenmalig Tweede Kamerlid Johan Driessen namens de PVV ook al een initiatief ingediend om de wet deels af te schaffen maar na een advies van de Raad van State destijds heeft PVV’er Martin Bosma in zijn eigen woorden het wetsvoorstel “een stille dood laten sterven in een diepe, stoffige lade”, omdat er op dit moment toch geen meerderheid voor te vinden is in de Kamer. Nu is het wetsvoorstel echter nieuw leven ingeblazen door Van Klaveren, die in het opstellen van het initiatief geholpen is door Driessen die nu bestuurslid van VNL is.

 

Foto: Joram van Klaveren. Bron: tweedekamer.nl