Dordts museum zet slachtoffers en daders WO2 op dezelfde lijst

Op 4 mei heeft het Dordtse Museum 1940-1945 een namenlijst onthuld van Tweede Wereldoorlog slachtoffers in Dordrecht. Op de lijst staan niet alleen de namen van omgekomen joden, burgers, vluchtelingen en verzetsmensen, maar ook de namen van gesneuvelde Duitse militairen en SS’ers. Titel van de expositie: “Een laatste eresaluut voor hen die vielen.” Het onderscheid tussen slachtoffer en dader vertroebelt. 

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers, en niet de daders. Het CIDI vindt dat hetzelfde geldt wanneer het gaat om het herinneren door middel van een gedenkteken, zoals een namenlijst. Het is ongepast om bij zoiets de daders aan de slachtoffers gelijk te stellen. Het CIDI verwacht daarom dat de politiek hier een standpunt inneemt.

Dordtenaar Edjo Frank is in actie gekomen. Hij heeft een brief geschreven naar de gemeenteraad over de lijst, die hij fout vindt. Voorzitter Theo Berendsen van het museum zegt de commotie niet te begrijpen. Volgens hem zijn de groepen slachtoffers ‘keurig gerubriceerd’. Hij gaat hier voorbij aan het feit dat er desondanks geen duidelijk onderscheid tussen dader en slachtoffer is. Berendsen zegt dat het doel is “objectieve informatie” te geven.

“Er zijn aan alle kanten slachtoffers gevallen. Onder Joodse mensen, maar ook onder burgers en bij de koopvaardij. En er sneuvelden niet alleen geallieerde soldaten. Wij schetsen zo een compleet beeld.”

Wel zei de voorzitter van het museum te snappen dat mensen zich gekwetst kunnen voelen. Desondanks wil hij de namen van de Duitse militairen een plek blijven geven. Het museum wil volgens Berendsen “alle kanten laten zien”. Edjo Frank:

“Onbegrijpelijk dat halsstarrig wordt volgehouden dat de daders gewoon gerubriceerde slachtoffers zijn, keurig op lijsten naast die van Joodse slachtoffers, verzetsstrijders en anderen die door de agressor zijn omgekomen.”

De Dordtenaar vindt het een verwerpelijke benadering door het museum. Burgemeester Van der Velden – die bij de onthulling van de lijst aanwezig was – noemt de zaak in een gesprek met RTV-Rijnmond “pijnlijk” en wil de partijen bij elkaar brengen voor een gesprek. Frank vindt het jammer dat de gemeenteraad nog geen antwoord heeft gegeven op de bezwaren en ook geen afstand neemt van de lijst. De gemeente heeft aangegeven te hopen dat de betrokken partijen er samen uit zullen komen.

  

 

Bronnen: RTV Rijnmond, Algemeen Dagblad, RTV Dordrecht, Dordrecht.net