Enquête Herinneringserfgoed: uw mening telt!

De  discussies over hoe Nederland moet omgaan met het eigen culturele erfgoed trekt veel aandacht. Ook CIDI wordt regelmatig benaderd over deze onderwerpen. Wat te doen met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog (zoals in Amstelveen of Den Haag), of met de Muur van Mussert? Dit zijn voorbeelden van discussies die recentelijk hebben gespeeld. En, natuurlijk, het lot van de prachtige Deventer sjoel  … 

Onlangs is CIDI (net als veel andere organisaties) benaderd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om mee te denken over dit vraagstuk. Dit orgaan adviseert de minister van OCW en is door haar gevraagd om te adviseren over het te voeren beleid dat vertaald zal worden in een besluit over een nieuwe beschermingsagenda. Hiervoor is ook een publieksenquête opgesteld, met de volgende toelichting:

“De samenleving vraagt steeds vaker om de bescherming van plekken die een diepere betekenis hebben. Niet de stenen, maar het verhaal van de plek staat voorop. Wij onderzoeken welke herinneringen en herdenkingen er leven in de maatschappij en welke historische plekken deze illustreren. Daarnaast willen wij ook weten of en op welke manier, historische plekken, gebouwen en objecten daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de cultuur van herdenken en bezinnen.”

Voor een accuraat beeld van de verschillende opvattingen die mensen hebben over de omgang met cultureel erfgoed, is het van belang dat zo veel mogelijk mensen de enquête invullen. Ook wij verzoeken u bij deze om 10-15 minuten de tijd te nemen hiervoor. 

Alvast hartelijk dank!