Europees Parlement: meer actie tegen antisemitisme

Het Europees Parlement heeft gisteren een resolutie aangenomen die oproept tot meer actie tegen antisemitisme. De stijging in jodenhaat vraagt volgens verschillende EU-parlementariërs om meer daadkracht.

Volgens de resolutie gaan haat en geweld tegen joodse inwoners van de EU ‘niet samen met Europese waarden’. Het EP-decreet roept landen in de Europese Unie daarom onder andere op de antisemitisme-werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) aan te nemen. Op een top van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa in januari hadden EU-lidstaten hun steun voor de werkdefinitie al uitgesproken. Nog niet alle EU-lidstaten hebben de definitie echter formeel aangenomen. 

Het document stelt daarnaast nog een aantal maatregelen voor om antisemitisme te bestrijden.

  • Elke lidstaat moet een antisemitismebestrijdingscoördinator aanstellen.
  • Politiediensten moeten speciale anti-discriminatie eenheden opzetten.
  • Veiligheid van joodse instellingen moet gegarandeerd worden.
  • Internetbedrijven, met name social media-platforms en zoekmachines, moeten aangespoord worden antisemitisme aan te pakken.
  • Scholen moeten lesgeven over de Holocaust

 

Resoluties die door het EP worden aangenomen zijn niet bindend voor de lidstaten. Bovenstaande punten zijn dan ook geen verplichtingen, maar aanmoedigingen voor de landen die lid zijn van de EU. De EP-resolutie is echter ook formeel aan de Europese Commissie en de Raad van de EU toegezonden. Deze Europese Instituten hebben wel de macht om bindende besluiten te nemen.

 

Foto: Het Europese Parlement in Brussel. Bron foto: Filip Maljković / Flickr.