Fervent antisemitisch artikel over Soros en EU krijgt podium in Hongaarse media

Verkiezingsposter van Hongaars president Orban in 2017: ‘Laat Soros niet als laatste lachen!’ Bekrast met ‘STINKJOOD’ in het Hongaars.

Een opiniestuk op de regeringsgezinde Hongaarse nieuwssite Origo.hu betoogt dat Europa “de gaskamer van George Soros” is. “Wij zijn de nieuwe joden”, stelt auteur Szilárd Demeter over de houding van de EU tegen de regeringen van Polen en Hongarije, die onlangs de EU-begroting hebben geblokkeerd. Na felle kritiek uit binnen- en buitenland zegt Demeter vandaag afstand te nemen van een aantal van de uitspraken.

Het afbeelden van Soros als complotterende boeman, gebruikmakend van al dan niet subtiele dog whistles is allesbehalve nieuw, ook in Hongarije. De regering van premier Orbán doet er actief aan mee, ontkent daarbij echter antisemitische intenties en verklaart vierkant tegen antisemitisme te zijn.

Het gisteren geplaatste opiniestuk laat daarentegen zien dat het bashen van Soros wel degelijk als goedkeuring van antisemitisme kan worden opgevat. Zowel de inhoud als context van het artikel zijn dermate veelzeggend over de tendens om hieraan mee te doen, dat CIDI heeft besloten om hieronder een vertaling te plaatsen. 

Szilárd Demeter is directeur van het Petőfi Literair Museum, een staatsinstelling met als doel Hongaars literair erfgoed te promoten. Hieronder valt ook het Petőfi Literary Fund, dat onder andere de vertaling van Hongaarse literatuur subsidieert. Demeter is in zijn functie benoemd door de huidige regering, maar zou ook een persoonlijk sterke band hebben met premier Orbán, onder andere als zijn speechschrijver.

Origo.hu is een van de meest bezochte nieuwssites van Hongarije, en geldt als spreekbuis van de regering.

Felle reacties

De Joods-Hongaarse organisatie Mazsihisz noemt het een “schoolvoorbeeld” van Holocaustrelativering en “onverenigbaar met de zelfverklaarde zero tolerance van de overheid tegenover antisemitisme.”

Ook de Israelische ambassade in Boedapest reageerde fel op de gemaakte vergelijkingen met de Holocaust. “We keuren het gebruik en misbruik van de herinnering aan de Holocaust voor welk doeleinde dan ook ten sterkste af, zoals vandaag in een opinieartikel”, twitterde de ambassade.

Het statement is veelzeggend, aangezien Hongarije en Israel goede diplomatieke banden onderhouden. Toch is het niet voor het eerst dat Israelische vertegenwoordiging zich uitspreekt tegen antisemitische incidenten in Hongarije. 

Late zelfreflectie

Vandaag heeft Demeter laten weten zijn artikel, na de hevige kritiek, in te trekken. “Ik moet mijn critici gelijk geven dat nazivergelijkingen relativerend zijn, en dat ze, al dan niet onbedoeld, slachtoffers in hun herinnering kunnen kwetsen.”

In een open verklaring aan Mazsihisz herhaalt Demeter dat de herinnering aan de Holocaust niet had mogen misbruiken, en beschuldigt hij tegelijk Soros en de EU ervan antisemitisme te “importeren” door islamitische migranten tot het continent toe te laten. Een gotspe, gezien zijn eigen antisemitische uitingen een dag eerder.

Ook Origo.hu heeft het artikel verwijderd. (Delen van) de brontekst zijn op een andere nieuwssite nog terug te vinden.

 

Lees hieronder het opinieartikel van Demeter:

 

Szilárd Demeter: Sor(o)s [een woordspeling: ‘sors’ betekent ‘lot’, opmerking van de vertaler]

 

Ik zie vrij veel auteurs en intellectuelen die, tegen het einde van hun leven op hun oeuvre terugkijkend het gevoel krijgen dat hun levenswerk wellicht te licht bevonden wordt, en ze twee minuten na hun dood zelfs door hun biografen vergeten zullen worden. Ergens heb ik begrip voor hun frustraties. Ze hebben verkeerde keuzes gemaakt en plotseling zien ze zichzelf geconfronteerd met de gevolgen. Iedereen leeft zijn eigen leven, maar, wat belangrijker is, zoals filosofen al hebben vastgesteld: iedereen sterft zijn eigen dood.

György Soros lijkt precies met dit probleem te worstelen. Tegen het einde van zijn leven komt hij tot het besef dat geld niet gelukkig maakt, hij kan het niet met zich meenemen naar de andere oever. Het gezin is financieel voor generaties lang voorzien; rest dus maar één vraag: wat gaat er met György Soros gebeuren, wanneer hij niet meer bestaat?

Als schrijver is hij van elk talent gespeend, zijn gedachtengoed is warrig en inconsistent. Hij is slim genoeg om in te zien: hij is geen genie. Dit is wat hem de meeste pijn moet doen.

György Soros staat bij de poort van zijn eigen dood zijn eigen standbeeld te beitelen. Hij heeft een missie. Zijn missie is: György Soros, de nieuwe Messias. Echter, de transcendentie ontbreekt. De god van György Soros is György Soros zelf, die in de gedaante van György Soros onder ons is neergedaald.

Hij zit achter een wereldwijd schaakbord de stukken te verzetten. En aangezien het geheim van zijn financieel succes is dat hij het spel oneerlijk heeft gespeeld, is hij ook nu in zijn spel van wereldredderij voortdurend bezig de regels naar zijn eigen zin te veranderen. Hij is spelleider, scheidsrechter en aanvaller tegelijk, en ook de doelpunten worden door hemzelf geteld.

De situatie is dat de weg naar de troon van Soros nu door ons heen loopt. Europa is de gaskamer van György Soros: een giftig gas verspreidt zich uit de capsule van de multiculturele open samenleving, dat dodelijk is voor de Europese wijze van leven, en wij, de Europese naties, zijn gedoemd om in een doodstrijd elkaar te vertrappen, over elkaars rug kruipend te proberen nog een laatste ademteug te nemen.

De liberariërs willen nu de Polen en de Hongaren uitsluiten van de politieke gemeenschap waarin we als leden nog steeds rechten hebben. Wij zijn de nieuwe joden. Hoe ze de verbale stokken waarmee ze slaan ook noemen, een open samenleving of rechtsstaat of solidariteit, deze dienen allemaal als instrumenten om ons onze rechten te ontnemen. Wanneer de wil van Hongaarse kiezers in twijfel wordt getrokken en hun vermogen om te bepalen hoe ze willen leven en wie ze aan de macht willen zien, wordt daarmee eigenlijk gezegd dat we een grote neus hebben, dat we stinken en onder de luizen zitten.

We worden beschouwd als inferieure ‘wezens’. Geloof me, dit is wat ze denken van praktisch heel Midden- en Oost-Europa, van elke natie in onze contreien.

Aan het klassieke superieure koloniale gedrag wordt nog een mistige utopie toegevoegd. De situatie in het Westen is namelijk ook niet beter, de liberariërs voeren ook hun eigen strijd: de verheerlijking van het anders-zijn heeft tot doel te voorkomen dat je jezelf bent. Iedereen die ze niet kunnen omvormen tot multicultureel mens, krijgen ze in het vizier. Klinkt beter dan Übermensch, maar in wezen komt het op hetzelfde neer.

György Soros is de liberale Führer. En het leger van de liberariërs verafgoodt hem slaafser, dan Hitler in zijn tijd door de zijnen werd verafgood.

Ze hebben niets van de 20 ste eeuw geleerd.

 

Vertaling: Györgyi Dandoy, beëdigd vertaler en literair vertaler Hongaars-Nederlands