Gezamenlijke brief over neonazistische demonstratie aan driehoek Den Haag

Een coalitie van Joodse en Turkse organisaties heeft op initiatief van CIDI een gezamenlijke brief gestuurd aan leden van de driehoek in de gemeente Den Haag over de geplande demonstratie van de neonazistische Racial Volunteer Force (RVF) eind deze maand. De coalitie van maatschappelijk betrokken organisaties is bezorgd over het voornemen van de RVF en roept de gemeente op om beperkingen op te leggen. De brief is hieronder te lezen:

 

Gemeente Den Haag
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Den Haag, 6 september 2019
Betreft: demonstratie neonazi’s 28-09-2019

Geachte burgemeester, geachte korpschef, geachte officier van justitie,

 

Op 20 augustus jl. heeft de locoburgemeester van Den Haag Rachid Guernaoui in een brief aan CIDI laten weten de geplande demonstratie van het neonazistische ‘Racial Volunteer Force’ (RVF) op 28 september a.s. geen beperkingen te willen opleggen.

Wij, de ondergetekende organisaties, vinden het schokkend dat een openlijk paramilitaire en neonazistische groepering de kans wordt geboden haar levensgevaarlijke boodschap de vrije loop te laten. Daarom verzoeken wij u vriendelijk maar met klem om dit besluit te heroverwegen.

Het demonstratierecht is een groot goed, en wij begrijpen dat de bescherming daarvan in eenieders belang is. Echter is niet iedere demonstratie hetzelfde. Gezien de vijandigheid en agressie van de RVF zouden maatregelen over de aan te wijzen locatie alsmede afspraken over uitingen, op zijn plaats zijn.

De RVF zegt volgens de AIVD bereid te zijn “alle middelen” in te zetten voor haar doel om een ‘Arisch Vierde Rijk’ te stichten, waar ons land deel van zou moeten uitmaken[1]. In het verleden zijn verschillende RVF-leden vervolgd voor (vuur)wapenbezit en geweldsdelicten. Eerdere demonstraties van deze groepering gingen gepaard met Hitlergroeten en nazileuzen. Naar verwachting zal dit ook gebeuren bij de demonstratie in Den Haag.

Dergelijke uitingen horen niet thuis op drukbezochte pleinen, waar onnodig velen op begrijpelijke wijze aanstoot zouden nemen aan de demonstratie. Deze zou daarom moeten worden verplaatst naar een van de vele rustige plekken die Den Haag rijk is (wij denken bijvoorbeeld aan een uithoek van het nabijgelegen Malieveld).

Bovendien heeft de aankondiging alle tekenen dat er uitingen zullen worden gedaan die strafbaar zijn in het kader van groepsbelediging. Het zou voor zich moeten spreken dat uitingen die RVF-leden eerder bij demonstraties hebben gedaan, zoals de Hitlergroet of het scanderen van nazistische leuzen, niet getolereerd zullen worden, en dat hierop extra streng toezicht zal worden gehouden en direct ingrijpen bij antisemitische of anders ziens discriminerende uitingen.

Wij danken u bij voorbaat voor het in overweging nemen van onze gezamenlijke brief. Wij kijken uit naar uw antwoord.

 

Namens de volgende organisaties:

 

Centrum Informatie en Documentatie Israel

Centraal Joods Overleg

Liberaal Joodse Gemeente Den Haag

Nederlands Israëlitische Gemeente Den Haag

Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland

Stichting Joods Erfgoed Den Haag 

[1] Zie “Afkalvend front, blijvend beladen: Extreemrechts en rechts-extremisme in Nederland”. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, 2010.