Hamas-functionaris praat de Holocaust goed

In een interview met een Iraakse tv-zender stak Hamas-functionaris Mahmoud Al-Zahar uitgebreid van wal over de Holocaust en in zijn betoog, gericht op Arabische heersers, grossierde hij in antisemitische uitspraken en het goedpraten van de Holocaust.

Hamas-functionaris Mahmoud Al-Zahar tijdens het interview met Al-Etajah TV op 10 april jl. (bron: MEMRI / screenshot YouTube)

Bij een interview met Al-Etajah TV uit Irak op 10 april jl. sprak Al-Zahar over het zionisme, Joden en de holocaust en de lessen die – aldus hem – Arabische heersers uit moesten trekken, zo rapporteert MEMRI. Hij verweet de landen die zich hebben aangesloten bij het ‘neo-Arabische zionisme’ dat ze een grove fout hadden begaan, en hij stelt de vraag waarom die landen zich nooit hebben afgevraagd waarom de Holocaust heeft plaatsgevonden.

Daarna opent Al-Zahar een barrage aan antisemitische verwijten waarmee hij de Holocaust tracht te verantwoorden. Hij beweert ten eerste dat de Holocaust een reactie was op de invloed van Joden op de economie en de politiek van de Europese landen, waarmee zij die landen en haar inwoners ‘uitbuitte voor eigen gewin’. Daarna komt Al-Zahar met een klassieke antisemitische redenering, die tevens ook vaak bij neonazi’s te vinden is: hij stelt de vraag waarom Joden zo vaak verbannen werden. Volgens hem hebben alle Europese landen Joden verbannen, want zij ‘verspreiden corruptie, controleren de banken en buiten de bevolking uit’, aldus Al-Zahar. Verder beschuldigt hij Joden van het collaboreren met de vijand, iets waar de nazi’s ook een handje van hadden na de Eerste Wereldoorlog. Daarom, aldus Al-Zahar, werden zij gehaat en steeds verbannen.

Daarna noemt hij de Holocaust “geen bijzonder geval”, want volgens hem was elk land in Europa gedurende de eeuwen al bezig met het verbannen dan wel doden van Joden. Door de schuld van de Holocaust te leggen bij de Joden en daarnaast deze industriële massamoord op 6 miljoen Joden te zien als iets wat ‘normaal’ is in de geschiedenis, bagatelliseert Hamas-functionaris openlijk en zonder enige schaamte de Holocaust. Het is niet voor het eerst dat Hamas de Holocaust openlijk bagatelliseert dan wel ontkent.