Honderd jaar San Remo: Israels juridische (weder)geboorteakte

Dit weekend exact 100 jaar geleden kwamen de winnaars van de Eerste Wereldoorlog – Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan – bijeen in de Italiaanse stad San Remo om de gebieden in het Midden-Oosten te verdelen die onder bestuur stonden van het verslagen Ottomaanse Rijk. Wat volgde was een historisch document, waarin de grote wereldmachten de eeuwenoude band tussen het Joodse volk en het Land Israel formeel erkenden.


Deze korte video van de Zionistische Wereldorganisatie (1:49) gaat in op het belang van de Balfour-verklaring en de San Remo-conferentie

Via de slotresolutie van de San Remo-conferentie verkreeg de Balfour-verklaring van 1917, tot dan toe vooral een Britse intentieverklaring, de kracht van een juridisch bindend document onder internationaal recht. Als zodanig werd in San Remo de volkenrechtelijke basis gelegd voor de stichting van de Joodse staat Israel, in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee en zelfs een deel van het huidige Jordanië.

‘National home for the Jewish people’
In de Italiaanse kuststad werd 100 jaar geleden besloten om drie mandaatgebieden te creëren: Syrië, Mesopotamië (het huidige Irak) en Palestina. De Britten kregen het mandaat over Palestina toegewezen met de expliciete opdracht “the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people“, zoals beloofd in de Balfour-verklaring, uit te voeren. In 1922 bekrachtigde de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, de slotresolutie van San Remo. Daarmee verkregen de Joodse aanspraken op het land Israel – inclusief de Westoever – een nog stevigere juridische fundering.

Anders dan vaak wordt gedacht ontleent Israel haar bestaansrecht dus niet (enkel) aan het niet-bindende en door de Arabieren verworpen verdelingsplan van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. “Er wordt wel gezegd dat in San Remo Joodse historische rechten Joodse juridische aanspraken werden,” aldus Dore Gold, voormalig VN-ambassadeur namens Israel, afgelopen week in een artikel op de website van het Jerusalem Center for Public Affairs.

De volledige tekst van de San Remo Resolutie (Engels) is hier terug te lezen. Wilt u meer weten over de juridische achtergrond van de wederoprichting van de Staat Israel? The European Coalition for Israel produceerde een korte documentaire waarin dieper wordt ingegaan op dit onderwerp.