Inschrijving geopend: Seminar Yad Vashem 2015

‘LESGEVEN OVER WOII EN DE HOLOCAUST’
YAD VASHEM, JERUZALEM

Yad Vashem jeruzalemHet is weer mogelijk deel te nemen aan het Engelstalige seminar ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’. Deelnemers volgen dit seminar aan de International School van Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Jeruzalem. Deze studiereis wordt georganiseerd door het CIDI voor docenten middelbaar onderwijs en anderen die lesgeven over dit onderwerp. Geïnteresseerden kunnen zich nu opgeven voor de winterreis, van 26 december 2015 tot 3 januari 2016. Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Het doel van dit seminar is uitwisseling van ideeën en ervaringen, verdieping van historische kennis en het vertrouwd raken met nieuwe leermiddelen en methodes. Uitgangspunt hiervoor is de Nederlandse context, met een sterke nadruk op het belang van racismebestrijding en een besef van de waarde van mensenrechten, en met aandacht voor de rollen van slachtoffers, daders en omstanders.

Dit seminar is een vervolg op vergelijkbare studiereizen eind 2007, begin 2008, februari en juli 2010, eind 2011, eind 2012, eind 2013 en 2014. Deelnemers van de eerste seminars richtten na terugkeer het Platform Educatie WOII en Sjoa op, met het doel de in Yad Vashem opgedane kennis uit te bouwen en door te geven. In bijeenkomsten en middels de website werken zij samen aan projecten, zij houden contact en wisselen ervaringen, lesmateriaal en best practices uit.

Het seminar wordt georganiseerd door medewerkers van CIDI en de International School for Holocaust Studies van Yad Vashem en gaat uit van een actieve inbreng van de deelnemers. De reis wordt voorbereid tijdens een seminar in Vught, dat is gepland voor zondag 22 november, en afgerond met een terugkomseminar.

Aan dit seminar kunnen 25 docenten deelnemen. Het streven is een gemengde groep samen te stellen van docenten met meer en minder ervaring, werkzaam op verschillende schooltypes en educatieve instellingen, en met verschillende achtergronden. De voorkeur gaat uit naar docenten die lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat van dit seminar een ‘olievlekwerking’ uitgaat, die bijdraagt aan de ontwikkeling van het Platform.

De studiereis wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Maror. Deelnemers hoeven daardoor slechts een klein deel van de kosten te betalen: € 500,-. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich langere tijd met het thema bezighouden en deel willen uitmaken van het Platform Educatie WOII en Sjoa.

Heeft u belangstelling? Het programma en het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen door een email te sturen naar: g.muller@cidi.nl of hier downloaden.

De voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats op zondag 22 november
Het seminar vindt plaats van 26 december 2015 – 3 januari 2016

U kunt zich tot uiterlijk 20 oktober aanmelden door het insturen van het aanmeldingsformulier en een motivatiebrief.