Inschrijving geopend: Studiereis achter het nieuws in Israel van 2-9 juli 2017

STUDIEREIS: ACHTER HET NIEUWS IN ISRAEL VAN 2 – 9 JULI 2017

Gezocht: Journalisten & beleidsmakers met een specifieke interesse in het Midden-Oosten
 
Aangeboden: Studiereis Israel en de Westbank, de mogelijkheid om je breed te oriënteren
 
Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) organiseert al vele jaren studiereizen naar Israel en de Westbank. Tijdens deze reizen vinden er ontmoetingen en gesprekken plaats met Israelische politici van links tot rechts op het politieke spectrum, Joodse en Arabische journalisten, Joodse en Arabische Israeli’s en experts op deelgebieden. In de Westbank spreken we met Palestijnse politici, journalisten en andere prominenten. Ook dit jaar organiseren wij een dergelijke reis. Tijdens deze studiereis bezoeken we plaatsen door het hele land. Je zal tijdens de reis kennismaken met zowel de geschiedenis als de actualiteiten van Israel en de Palestijnse gebieden.

Doelgroep:
Journalisten, columnisten, opinieleiders, beleidsmakers en beleidsambtenaren werkzaam op ministeries en in de Tweede Kamer.

Aanmelden:     
Je aanmelding dient vergezeld te worden van:
1) Een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom we jou mee moeten nemen
2) Je cv, inclusief je contactgegevens (en bij voorkeur een kopie van je paspoort) 
3) Contactgegevens van een referent die jou kan aanbevelen

Er kunnen 20 mensen mee op de reis. Selectie vindt plaats op basis van motivatie, ervaring en diversiteit van de groep.                               

Planning:
Aanmelding: Tot en met 23 april
Selectiegesprekken (ongeveer 30 min.): Week 17
Voorbereidingsbijeenkomsten: Maandagavonden 12 en 19 juni
Reis: 2 – 9 juli
Evaluatiebijeenkomst: N.n.b.

Voorwaarden:
* Je bent alle genoemde data beschikbaar
* Eigen bijdrage: € 500, te voldoen vóór 20 juni
* Deelname aan alle voorbereidende bijeenkomsten, programmaonderdelen tijdens de reis en de evaluatiebijeenkomst (datum wordt later bekend gemaakt).

Aanmeldingen graag onder vermelding van: aanmelding journalistenreis 2017. Vragen over de reis en de procedure kun je richten aan: Naomi Mestrum, E.: cidi@cidi.nl, Tel.nr.: 070-3646862.