Kamervragen over de verkoop van nazi-boeken op Bol.com

Naar aanleiding van de weigering van bol.com om nazi-boeken uit de verkoop te halen, heeft Attje Kuiken (PvdA) Kamervragen ingediend bij minister Grapperhaus.

De afgelopen weken is grote ophef ontstaan omtrent de verkoop van het nazi-kinderboek Der Giftpilz van de ter dood veroordeelde antisemiet Julius Streicher. Naar aanleiding van de commotie, heeft de Amerikaanse webwinkelgigant Amazon het zeer omstreden boek uit de verkoop gehaald. De Nederlandse webwinkel bol.com weigert echter te stoppen met het verkopen van Der Giftpilz. Bij bol.com zijn meerdere nazi-boeken verkrijgbaar. 

Bol.com heeft aan het Algemeen Dagblad laten weten “niet de fout te maken om te censureren en te bepalen wat wel en niet gelezen mag worden en op welke manier”. De webwinkel beweert amper geld te verdienen met de nazi-boeken en noemt het overgaan tot verwijderen “kiezen voor de gemakkelijke weg”. “Omdat wij duidelijk niet achter alle informatie staan, proberen we met disclaimers toch onze stem te laten horen”, aldus bol.com

Naar aanleiding van de weigering de nazi-boeken uit de verkoop te halen, heeft PvdA-Kamerlid Attje Kuiken bij Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus schriftelijke vragen ingediend:

2020Z03886
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de verkoop van nazi-boeken op Bol.com (ingezonden 27 februari 2020).

Vraag 1
Kent u het bericht «Amazon is om, maar Bol.com weigert kindernaziboek te verwijderen: «Ze moeten zich doodschamen»»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat een online boekhandel verantwoordelijk is voor welke boeken het al dan niet verkoopt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Deelt u de mening dat met de verkoop van boeken, zoals «Der Giftpilz» van Julius Streicher, «Blood and Honor» van Alfred Rosenberg of «die Schutzstaffel als Antibolschewistische Kampforganisation» van Heinrich Himmler, nazi-gedachtengoed wordt verkocht? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat dit zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Kan het verkopen van boeken die het nazi-gedachtengoed dragen strafbaar zijn? Zo ja, op grond van welke wetsartikelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Is er reeds aangifte gedaan tegen Bol.com dan wel ambtshalve vervolging ingesteld?

Vraag 6
Kunt u in contact treden met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland, onder andere om hun gevoelens in deze te peilen?