Kamervragen over de verkoop van nazi-propaganda via internet

Naar aanleiding van berichtgeving door EenVandaag over de verkoop van nazi-spullen op de website AliExpress, heeft PvdA-Kamerlid Attje Kuiken Kamervragen ingediend bij minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Nazi-onderscheidingen, uniformen en antisemitische posters uit nazi-Duitsland zijn te koop op de webshop AliExpress. In een reactie aan EenVandaag liet CIDI-woordvoerder Jonathan de Geus weten geschokt te zijn. “We krijgen de rillingen over onze rug als we mensen zien die dit kennelijk willen kopen.”

“Het gaat hier niet om materiaal dat wordt aangeboden voor bijvoorbeeld geschiedenisdocenten, om in het onderwijs te dienen. Hier wordt het ter verering aangeboden, kennelijk is daar vraag naar,” aldus De Geus namens het CIDI. Het CIDI is dan ook mordicus tegen deze verkoop. Naar aanleiding van de berichtgeving, heeft AliExpress inmiddels een deel van de nazi-artikelen verwijderd.

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) vindt dat het verkopen van nazi-symboliek wat haar betreft strafbaar moet zijn. “Dit is een hele zorgelijke ontwikkeling. Dit soort spullen komen in handen van mensen met een verkeerd gedachtegoed. We zien in Nederland dat dit een trend is, en dat steeds meer mensen met een keppeltje zich afvragen of ze wel over straat kunnen.”

Naar aanleiding van het item door EenVandaag, heeft Kuiken de volgende Kamervragen ingediend:

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de verkoop van nazipropaganda via internet (ingezonden 7 juni 2019)

  1. Kent u het bericht “Nazi-spullen zijn gewoon te koop bij webshop AliExpres”? 1)
  2. Is de verkoop van nazipropaganda in Nederland verboden? Zo ja, op grond van welke wettelijke bepaling? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat is de stand van de jurisprudentie ten aanzien van het verkopen van nazipropaganda, onder andere wat betreft artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht?
  4. Deelt u de mening dat door de verkoop van dergelijke posters antisemitisme, (groeps)belediging of haatzaaien bevorderd worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat, gezien het bestaande antisemitisme en de opkomst van extreemrechtse bewegingen waaronder alt-right, van de verspreiding van dit soort spullen een volkomen verkeerde invloed kan uitgaan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?