Kamervragen over partijdigheid UNHRC-onderzoekscommissie

Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben Kamervragen gesteld over de vermeende partijdigheid van de door de VN-Mensenrechtenraad opgezette onderzoekscommissie naar mogelijke Israelische oorlogsmisdaden. Deze onderzoekscommissie is speciaal opgericht door de raad puur en alleen om Israel te onderzoeken. Zij mag onderzoek voeren omtrent Gaza en de Westelijke Jordaanoever, maar ook mag zij onderzoek doen naar de onlusten in Israel zelf. Israel is het enige land waarvoor een speciale onderzoekscommissie is opgezet.

Het onderzoekspanel zal geleid worden door jurist Navi Pillay, die eerder felle kritiek had op Israel en haar handelen. Maar ook de andere panelleden hebben in het verleden actie gevoerd tegen Israel, zo schrijft de Jerusalem Post. Pillay werkte eerder voor Human Rights Post, en stelde daar ook al meerdere onderzoeken in tegen Israel, waaronder het controversiële Goldstone Report. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor de Durban II-conferentie, waar toenmalig Iraans president Ahmadinejad op het podium zowel anti-Israel als antisemitische retoriek spuide. 

De overige twee leden, de Indiase Miloon Kothari en de Australische Chris Sidoti, hebben banden met de Palestijnse Autoriteit en schreven respectievelijk dat terrorisme ‘verzet’ is en dat Israel zich schuldig maakt aan ‘slachtingen’.

Mede door de aanstelling van deze drie personen, zijn er zorgen bij Van der Staaij en Segers over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van dit onderzoek. Vandaar de volgende Kamervragen:

2021Z17985

(ingezonden 14 oktober 2021)

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Segers (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over partijdigheid van de UNHRC-onderzoekscommissie naar eventuele oorlogsmisdaden door Israël en de Palestijnen

  1. Kent u het bericht ‘Israel critics comprise UNHRC’s permanent war-crimes probe’?[1]
  2. Kunt u toelichten wat de samenstelling, het mandaat en de werkwijze van deze permanente commissie is?
  3. Erkent u dat de commissieleden zich in het verleden fel, en soms op ronduit discutabele wijze, tegen Israël hebben uitgesproken of opgesteld?[2]
  4. Beaamt u dat deze leden hiermee op zijn minst de schijn van partijdigheid hebben?
  5. Deelt u de mening dat dergelijke partijdigheid onwenselijk is en voorkomen moet worden met het oog op een zuiver, objectief en geloofwaardig onderzoeksresultaat?
  6. Deelt u tevens de mening dat het mandaat van deze onderzoekscommissie te algemeen en onbepaald is, en dat van dit mandaat misbruik kan worden gemaakt?
  7. Erkent u daarom dat de huidige samenstelling en het mandaat van de onderzoekscommissie gewijzigd dient te worden, en dat de commissie zou moeten bestaan uit mensen zonder een bewezen geschiedenis in het bekritiseren van Israël?
  8. Zo ja, bent u bereid de partijdigheid van de commissieleden en het problematische mandaat van de commissie publiekelijk kenbaar te maken in VN-verband, waaronder jegens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en de voorzitter van de VN-Mensenrechtenraad?
  9. Zo niet, hoe groot acht u de kans dat er een volledig objectief en op feiten gebaseerd onderzoek geproduceerd zal worden dat niet gebruikt zal worden om Israël nog verder tot een internationale paria te maken?
  10. Wilt u ook rondom de in deze vragen geschetste problematiek uw afwegingen verantwoorden in het licht van de aangenomen motie van het Eerste Kamerlid Schalk (Kamerstuk 35 403, J) en de aangenomen motie-Van der Staaij (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2374), zoals ook uiteengezet in uw brief ‘Nederlandse inzet MOVP-resoluties in VN-fora’ van 5 oktober 2021?

[1] JPost.com, 22 juli 2021, ‘Israel critics comprise UNHRC’s permanent war-crimes probe’ (https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/navi-pillay-to-head-unhrcs-permanent-war-crimes-probe-against-israel-674632). 

[2] Pillay gaf de notoire antisemiet en toenmalig Iraanse president Ahmadinejad een podium tijdens de Durban II-conferentie, en Kothari noemde ten tijde van de Tweede Intifada Palestijnse terreur “verzet”.