Kamervragen SGP en CU over Durban IV

Links: Gert-Jan Segers (CU); rechts: Kees van der Staaij (SGP)

Naar aanleiding van de open brief van CIDI aan buitenlandminister Sigrid Kaag (D66), waarin CIDI Nederland oproept weg te blijven bij de geplande Durban IV-conferentie in september, hebben Kamerleden Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (CU) Kamervragen gesteld, waarin zij de zorgen van CIDI over antisemitisme bij Durban-conferenties delen.

De World Conference against Racism van de VN, gehouden in Durban in 2001, ontaardde in een lange en eenzijdige serie aanklachten tegen Israel, en openlijk antisemitisme. Israel werd voor apartheidsstaat uitgemaakt, en zionisme werd bestempeld als racisme. De VS en Israel bleven op grond hiervan op voorhand weg. Onder meer Human Rights Watch en Amnesty International namen openlijk afstand van de overdreven aanklachten die tegen Israel geuit werden. Betogingen in Durban droegen onder meer spandoeken met ‘Hitler should have finished the job’.

Vanwege het rabiate antisemitisme bij deze eerste Durban-conferentie, bleef Nederland weg bij de Durban Review Conferences in 2009 en 2011, net als de meeste Europese landen, Canada en de VS. Bij beide conferenties mocht Iraans president Mahmoud Ahmadinejad uitgebreid en antisemitisch fulmineren tegen Israel.

Voorafgaand aan Durban IV hebben reeds Canada, de VS, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Israel en Hongarije aangekondigd dat zij ook ditmaal niet aanwezig te zullen zijn. Om een krachtig signaal af te geven tegen antisemitisme, en om gehoor te geven aan de reeds in 2017 aangenomen motie van Van der Staaij om niet aan de anti-Israelische obsessie van de VN Mensenrechtenraad mee te doen, heeft CIDI dan ook Nederland opgeroepen om Durban IV niet met deelname te legitimeren.

De Kamervragen:

2021Z12808

(ingezonden 6 juli 2021)

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Segers (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Durban IV-conferentie

 

  1. Kent u het bericht “Open brief: Nederland, ga niet naar Durban IV!”?[1]
  2. Deelt u de door het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) verwoorde zorgen over uitingen van antisemitisme tijdens eerdere Durban-conferenties, en de vrees dat dit herhaald zal worden tijdens de Durban IV-conferentie?
  3. Bent u daarom voornemens om, evenals gedurende Durban II en Durban III, af te zien van deelname van Nederland aan de bijeenkomst in september, omdat dit een belangrijk en helder diplomatiek signaal zou zijn dat Nederland antisemitisme afwijst? Zo nee, kunt u toelichten hoe die beslissing zich zou verhouden tot de afwijzende houding van Nederland tegenover antisemitisme?
  4. Betreurt u net als de indieners dat de laatste decennia ook in VN-verband steeds meer internationale vergaderingen en conferenties, die in theorie in het teken staan van vrede en mensenrechten, in de praktijk ontaarden in een diplomatiek pandemonium waar niet zelden Israëlkritiek en antisemitisme in elkaar overlopen, en uiteindelijk geen enkele groep bij gebaat is? Wat doet Nederland om deze trend te keren?

 

[1] https://www.cidi.nl/open-brief-nederland-ga-niet-naar-durban-iv/