Kamervragen over verhoogde Palestijnse betalingen aan terroristen: maak een Europese vuist!

IN NEDERLAND / Door: PAUL VAN DER BAS / 13 mrt 2018 TWEEDE KAMER

Kees van der Staaij (SGP), Bente Becker (VVD) en Martijn van Helvert (CDA) hebben Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. De drie Kamerleden maken zich ernstige zorgen over het feit dat de Palestijnse Autoriteit het budget voor betalingen aan Palestijnse terroristen heeft verhoogd. 

De verhoging komt er volgens Knessetlid Avi Dichter concreet op neer dat er in 2018 maar liefst 56 miljoen dollar méér wordt uitgekeerd aan veroordeelde Palestijnen en hun familie dan al het geval was. De uitkeringen komen toe aan zogeheten “politieke” gevangenen, in feite vaak terroristen. Hoe langer hun celstraf, des te hoger de uitkering die ze ontvangen van de Palestijnse Autoriteit. Dit betekent dus dat de zwaarste terroristen het hoogste salaris krijgen – een perverse prikkel van jewelste, aldus Van der Staaij, Becker en Van Helvert. 

De Kamerleden willen van minister Blok weten hoe het kabinet uitvoering geeft aan de eerdere toezegging om de Palestijnse Autoriteit hier continu op aan te spreken. Er werden immers al vaker Kamervragen gesteld over de Palestijnse betalingen aan veroordeelde terroristen. Ondanks toezeggingen van het kabinet om de Palestijnen hierop aan te spreken, zijn de betalingen nooit gestopt en is het budget nu dus zelfs verhoogd. 

Europese Coalitie

Mede daarom willen Van der Staaij, Becker en Van Helvert dat het kabinet de terreurbetalingen in Europees verband gaat aanpakken. Al eerder beloofde het kabinet om meer Europese landen achter het streven te scharen om de Palestijnse terreursalarissen een halt toe te roepen. De Kamerleden willen dat het kabinet nu écht aan de slag gaat om de Europese coalitie te verbreden om een gezamenlijke vuist te maken tegen de betalingen aan terroristen.